Fler störningar i tallföryngringar

6 maj 2019 Inventeringar visar att tillväxtstörningar i tallföryngringar i sydöstra Sverige ökade efter sommaren. Den extrema värmen kan ha spelat in, men mer forskning krävs för att ta reda på orsaken.

Fler störningar i tallföryngringar

Av de plantor som inventerades under hösten 2018 hade 16,8 procent dubbla eller flera toppskott. Det är en klart högre frekvens än vårinventeringens 4,1 procent, skriver Skogforsk i ett pressmeddelande.

 Även proleptiska skott, det vill säga skott som skjuter under sensommar och höst, liksom antalet knoppar i översta knoppkransen var högre i höstinventeringen.

– Den högre frekvensen tillväxtstörningar som konstaterades i höstinventeringen är oroande. Osäkerheten kring vad som ligger bakom problemen kvarstår. Den extrema sommaren 2018 kan ha spelat en roll, men på vilket sätt är oklart, säger Karl-Anders Högberg, ansvarig forskare på Skogforsk.

I höstinventeringen undersöktes även fyra sådda föryngringsytor. Dessa visade sig också ha störningar men i mindre omfattning än planteringarna.

Sökandet efter orsaken till problemen fortsätter med experiment i fält under 2019. Dessutom kommer görs inventeringar nu under våren.

Fakta: Inventeringarna av tallföryngringar har letts av Skogforsk med deltagare från Södra, Sveaskog och Skogsstyrelsen. De ägde rum under våren och hösten 2018.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb