Fler sjuka almar på Gotland

3 december 2015 På Gotland har något fler almar drabbats av almsjuka i år jämfört med i fjol. Skogsstyrelsen är nu i full gång med att hugga ned och köra ut de sjuka träden.

Fler sjuka almar på Gotland

Under sommaren har Skogsstyrelsen inventerat almar på Gotland för att kartlägga hur många som drabbats av av almsjukan. Drygt 5000 träd måste tas om hand innan sommaren 2016 för att motverka spridningen av almsjuka, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

På träd där almsjuka har konstaterats har markerats med färg eller band och kommer under vinterhalvåret att huggas ned och flisas eller eldas i skogen.

Almsplintborrens larver övervintrar under barken på almen och kläcks som färdiga skalbaggar som flyger ut runt midsommar. De skalbaggar som övervintrat i ett almsjukt träd kan ta med sig smittan till friska träd och på så sätt sprida sjukdomen. För att hinna före almsplintborren och hindra spridningen är det drygt 5000 träd som måste förstöras innan sommaren nästa år.

– Vi är nu i full gång med att såga ner och köra ut almarna. Allt ska hinnas tas om hand och även flisas innan sommaren. Vi hoppas på en kall och torr vinter så att vi kan komma åt alla sjuka träd. Är marken för mjuk ökar risken för körskador i känsliga marker och det måste vi undvika, säger Anna-Lena Smedberg, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Koncentrationen av almsjuka är som störst på mellersta Gotland, men finns idag spridd från Hangvar i norr till Grötlingbo i söder. Antalet sjuka träd har alltså ökat något jämfört med 2014. Sett över de senaste åren ligger antalet sjuka träd dock relativt konstant. Almsjuka har också hittats på fler skogsområden i år jämfört med i fjol, vilket visar att spridningen kan ha ökat något.

– För att minska spridningen av almsjuka är det viktigt att man inte lagrar almved eller har högar med almris liggande på sin mark. Man ska inte heller ta hit almved från fastlandet, säger Anna-Lena Smedberg.

Almsjukan har bekämpats på Gotland sedan den påträffades 2005. Hittills har cirka 5 procent av öns almbestånd avverkats på grund av sjukdomen. Detta kan jämföras med Öland där almsjuka påträffades ungefär samtidigt.  Där har inga bekämpningsinsatser gjorts och tyvärr är nu nästan hela Ölands almbestånd drabbat.

Almsjuka är en aggressiv svampsjukdom som gör att alm vissnar, torkar och dör. Den kan ta död på ett träd på bara några veckor.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb