Fler nöjda med reservatsbildande

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Fler markägare än tidigare är nöjda över att ha inrättat naturreservat på sina marker.
Tre av fem markägare som har fått naturreservat på sina marker är helt eller delvis nöjda med detta. Det innebär att fler än tidigare är positiva, enligt en undersökning för perioden 2017-2019. Tidigare har ungefär hälften av markägarna angett att de varit nöjda.
Den nya undersökningen, visar, kanske inte så förvånande, att markägare som själva tagit initiativ till reservatsbildning är mer positiva är när myndigheterna gjort det.
Den visar också att två av tre skogsägare som fått ett biotopskyddsområde på sin mark  är tillfreds med lösningen. För naturvårdsavtal gäller att fyra av fem markägare är nöjda.
Sammantaget anser majoriteten av markägarna som fått formellt skyddad skog under åren 2017-2019 att bemötandet från myndigheterna har varit bra.
Undersökningen har genomförts genom enkäter till 1134 privata markägare. Svarsfrekvensen var 60 procent. Undersökningen har gjorts på uppdrag av Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.
Publicerad:
 • Kraftiga skogsbränder kan öka kolupptag

  Kategorier: skogsbränder, kolupptag
  Skogen som växer upp efter en skogsbrand kan, under vissa förhållanden, kompensera för brandens kolutsläpp, enligt amerikanska klimatforskare.
 • Annons
 • Drifttid upp, prestation ned

  Uppstädning efter stormar drog sannolikt ned skogsmaskinernas effektivitet i den senaste produktivitetsundersökning som gjorts.
 • Fossilfritt hela vägen till kund

  Södra lanserar nu produkter där ingen fossil energi använts vare sig inom framställning eller transport.
 • Annons
 • ”Produktivitet får inte gå ut över kvalitet”

  När kraven på lönsamhet, produktivitet och hänsyn ska samsas är det upp till entreprenören och ytterst maskinföraren att lösa ekvationen. Just produktivitet är ett laddat ord och många vill hellre prata om kvalitet.
 • Ny klassning av bränsleved

  Den 13 september inför Biometria klassning av bränsleved i två klasser, prima och utskott.
 • Annons