Fler markbereder

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Föryngringarna i Sverige håller i stort sett oförändrad kvalitet. Däremot har andelen areal som markbereds ökat stadigt.

Skogsstyrelsens årliga återväxtinventering visar att
ungefär  80 procent av landets föryngringarna blir godkända inom  lagens kravnivå.

Annons
Annons

Den senaste uppföljningen visar också att 90 procent av den föryngringsavverkade arealen har markberetts, vilket är ca 15 procentenheter mer än i slutet av 90-talet.

Markberedning är mest vanlig i Norrland där i princip all mark som planteras har markberetts raporterar Skogsstyrelsen.
 

Publicerad:
 • Virkesstudion #50 – Årskrönika

  Vad har hänt sen sist? Titta på avsnittet och lyssna på vad Per Hedberg och Carl Johan Moberg har att berätta om framtiden för Virkesstudion. 
 • Annons
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Annons
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Styr granbarkborren ditt skogsliv?

  Måste du anpassa skötseln i din skog efter barkborren? Har skogens ekonomi förändrats i grunden? Eller har de senaste åren varit undantag? Svara på månadens fråga!
 • Annons