Fler arter än väntat i granskog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Tidningen SKOGEN
När gran planteras på klassisk tallmark förändras förutsättningarna. I den mörka granskogen växer markfloran sämre. Men ny forskning visar att där kan finnas fler arter.

På mark som är bäst lämpad för tall planterar många skogsägare gran, bland annat på grund av risken för betesskador.

Annons
Annons

Det är en drastiskt förändring med många konsekvenser.

Lisa Petersson vid SLU Skog Alnarp SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) har gjort en detaljerad, jämförande studie mellan likartade skogar av gran och tall.

En förväntad effekt är att den uthålliga tillväxten blir sämre om gran planteras på tallmark. Tallskogen släpper ner mycket mer ljus till marken, vilket också märks på floran. Där breder blåbärsris och andra kärlväxter ut sig mer jämfört med de täta granskogarna, berättar hon i ett nyhetsbrev från SLU Alnarp.

Ett förvånande resultat är att markfloran visserligen är rikare i tallskogen, men antalet arter är större i granskogen. Det gäller mossor, kärlväxter samt fågelarter.

– Att antalet arter inte är lika högt i tallskogen beror förmodligen på att lingon och blåbärsris är bra på att hävda sig och konkurrera om utrymmet. Det finns helt enkelt inte plats för andra växter, säger Lisa Pettersson.

Hon har gjort fynd både till glädje och förfäran. Till de glädjande fynden hörs den rödlistade orkidén Knärot. Den trivs bäst i äldre skogar men det finns undantag.

Mer förfärande var fyndet av sydafrikansk hårnervmossa.

–Det är en invasiv art som är ett jätteproblem på sandhedar i Danmark där den breder ut sig och hindrar andra växter från att gro. Förmodligen har den kommit hit via någon skogsmaskin, säger Lisa Petersson.

Publicerad:
 • ”Vi kan lära av inventeringar från förr”

  FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. När Per Hultengård städar lådor hittar han en högaktuell broschyr om nyckelbiotoper – från 1993. Allting går igen, konstaterar han. Men det finns en del att lära från förr.
 • Annons
 • SKOGEN

  Nu utvecklas fjärrstyrda skotare

  Nu satsas 20 miljoner på utveckling av självstyrande skogsmaskiner. På sikt ska de kunna fjärrstyras från kontoret.
 • David Hopkins

  Brittisk bransch brydd över Brexit

  EUROPA För två år sedan ansåg de flesta att ett brittiskt utträde ur EU utan något avtal med unionen vore galenskap, men med sex månader kvar ser det ut att kunna hända, befarar David Hopkins, chef för den brittiska branschorganisationen Timber Trade Federation (TTF).
 • Annons
 • Auktion gav rekordbidrag till cancerforskning

  Olofsfors fortsätter att auktionera ut ett rosa skogsmaskinband till förmån för forskning om bröstcancer. Årets auktion gav 155 000 kronor
 • Tomas Sundström

  Sommarens bränder skapade rusning

  NEDRINGD. När sommarens skogsbränder rasade ringde hundratals skogsägare till Dalarnas försäkringsbolag och ville försäkra sin skog, men många av dem fick ställa sig på väntelista. 
 • Annons