Fler anmälde avverkning i mars

15 april 2020 I mars vände avverkningsanmälningarna uppåt . Ökningen var 16 procent jämfört med samma månad i fjol.

Fler anmälde avverkning i mars

Efter en minskande trend under hösten och vintern för areal anmäld för slutavverkning skedde en tydlig vändning uppåt i mars. Störst var ökningen i Svealand och längst i norr landade nivån på den högsta för månaden sedan 2007. 

”Ökningen i anmäld areal i Svealand beror sannolikt till största delen på fortsatt hög aktivitet i skogsbruket för att hantera problemen med granbarkborreangrepp. Minskningen i anmäld areal i Götaland jämfört med mars 2019 kan ha flera orsaker, dels anmäldes en hel del bokskog för avverkning då det var ett mycket bra ollonår, dels anmäldes mycket skog på grund av granbarkborreangrepp, dels kan det röra sig om en anpassning till stegvis sjunkande virkespriser och höga rotstående lager”, kommenterar Skogsstyrelsen sin statistik.

Län som utmärkt sig med exceptionellt stora ökningar var Gävleborg och Dalarna. Stora minskningar syntes i Blekinges och Stockholms län.

Antal hektar anmälda för slutavverkning i mars i år (i procent jämfört med mars 2019):

Norra Norrland: 3 116 hektar, vilket är den högsta nivån för mars under perioden 2007 – 2020. Ökning i procent: 28. 

Södra Norrland 4 475 hektar. Ökning i procent: 18.

Svealand 7 222 hektar. Det är dubbelt så mycket som genomsnittet för mars månad under perioden 2007 – 2020 och den högsta nivån på 14 år. Ökning i procent: 37.

Götaland: 6 111 hektar. Minskning i procent: 8.

Den totala anmälda arealen i mars uppgick till 20 932 hektar för hela landet.

Källa: Skogsstyrelsen

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb