Fjällskogsärenden drar ut på tiden

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Inflödet av ansökningar om avverkning i fjällnära skog är fortsatt stort. Trots extrapersonal hos Skogsstyrelsen kommer merparten av årets inkomna ansökningar att slutföras först 2022.

Hittills i år har Skogsstyrelsen inventerat 11 000 hektar fjällnära skog i fält. Nu ska man fatta beslut om ersättning till markägarna som nekas avverkning på grund av höga naturvärden. Riksdagen har beslutat att anslå ytterligare 360 miljoner kronor för ersättningar 2021.

Annons
Annons

För att hantera det stora inflödet mobiliserar Skogsstyrelsen resurser från hela landet och lånar in personal, skriver myndigheten ett pressmeddelande.
”Vi gör vårt yttersta för att ge markägarna en rättssäker hantering, samtidigt som vi så långt möjligt försöker korta handläggningstiderna”, säger regionchef Staffan Norin.
Skogsstyrelsen har också testat nya metoder för inventering för att förlänga fältsäsongen. Bland annat används skoter under vårvintern. Även drönare och helikopter används för att effektivisera fältarbetet.
”Trots denna kraftsamling kommer merparten av årets inkomna ansökningar om avverkningstillstånd att kunna slutföras först under 2022. Målet är att under 2021 handlägga minst 11 000 hektar och hantera ersättningsfrågorna i de fall markägaren nekas att avverka”, skriver Skogsstyrelsen.
Under 2020 ökade arealen med ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog kraftigt till totalt 14 300 hektar, vilket är fyra gånger mer än normalt. Det stora inflödet har fortsatt under 2021. Till och med juli har ansökningar om avverkningstillstånd inkommit med en areal på cirka 7 000 hektar. Det är alltså en rejält ökad volym av ansökningar som Skogsstyrelsen har att hantera.
Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna samarbetar i handläggningen. Vissa ärenden kan senare bli aktuella för reservatsbildning.
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Hjälp till att göra rutan säker

  Kör du skogsmaskin och har råkat ut för att säkerhetsrutan oväntat spricker? I så kan din erfarenhet bidra till att lösa ett mysterium - och minska risken för olyckor.
 • Annons
 • ”Prispress kan blåsa bort ungas framtidstro”

  SKOGENdebatt. Jag fick förfrågan om att skriva en krönika om ungas framtidstro inom skogsmaskinsbranschen. Sanningen är att den är ljus idag – men kan vara bortblåst i morgon. Det skriver Julia Björnfot, lärare på naturbruksgymnasium.
 • Arvsmassa hos granbarkborre kartlagd

  Forskare har lyckats kartlägga granbarkborrens hela arvsmassa. Det är ett viktigt steg mot effektiv, artspecifik bekämpning av skadegöraren.
 • Annons
 • Virkesmätning med AI får grönt ljus

  Kategorier: virkesmätning, Biometria, Asta
  Biometria inför nu AI som ett ordinarie inslag i virkesmätningen på vissa mottagningsplatser. På sikt leder det till sänkta kostnader för kunderna, uppger de.
 • Så stort är hyggesfritt skogsbruk

  För första gången har Skogsstyrelsen tagit fram statistik över hyggesfritt skogsbruk. Den visat att det bedrevs på 644 000 hektar förra året.
 • Annons