Fjällnära ersättningsärenden prioriteras

30 september 2020 Skogsstyrelsen lovar att skyndsamt slutföra hundra pågående ersättningsärenden rörande fjällnära skog.

Skogsstyrelsen ”kraftsamlar” för att klara alla ersättningsärenden rörande nekad avverkning i fjällnära skog, uppger man i ett pressmeddelande.  

Arbetsbördan på myndigheten har ökat sedan Mark- och miljööverdomstolen i maj slog fast att skogsägarna har rätt till ersättning då de nekas avverkning på grund av höga naturvärden. 

Dessutom konstaterade tidningen Altinget nyligen att myndigheten varken begärt eller fått ökade anslag från regeringen för att klara de avsevärda kostnader som uppstår när intrångsersättning ska utbetalas till de fjällnära skogsägarna. 

Men nu lovar alltså myndigheten att omprioritera. Man kommer att koncentrera sina fältbesök till de fjällnära markerna för att hinna med innan snön lägger sig, enligt  pressmeddelandet.

”Vi har mer än hundra pågående ärenden om ersättning som vi ska slutföra så skyndsamt som möjligt. I varje ärende finns en kommunikation med markägaren eller markägarens ombud”, säger Staffan Norlin, chef för region Nord på Skogsstyrelsen.

Myndigheten lovar också att löpande hantera nya avverkningstillstånd rörande fjällnära skog.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb