Fjällnära ersättningsärenden prioriteras

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsen lovar att skyndsamt slutföra hundra pågående ersättningsärenden rörande fjällnära skog.
Skogsstyrelsen ”kraftsamlar” för att klara alla ersättningsärenden rörande nekad avverkning i fjällnära skog, uppger man i ett pressmeddelande.  
Arbetsbördan på myndigheten har ökat sedan Mark- och miljööverdomstolen i maj slog fast att skogsägarna har rätt till ersättning då de nekas avverkning på grund av höga naturvärden. 
Dessutom konstaterade tidningen Altinget nyligen att myndigheten varken begärt eller fått ökade anslag från regeringen för att klara de avsevärda kostnader som uppstår när intrångsersättning ska utbetalas till de fjällnära skogsägarna. 
Men nu lovar alltså myndigheten att omprioritera. Man kommer att koncentrera sina fältbesök till de fjällnära markerna för att hinna med innan snön lägger sig, enligt  pressmeddelandet.
”Vi har mer än hundra pågående ärenden om ersättning som vi ska slutföra så skyndsamt som möjligt. I varje ärende finns en kommunikation med markägaren eller markägarens ombud”, säger Staffan Norlin, chef för region Nord på Skogsstyrelsen.
Myndigheten lovar också att löpande hantera nya avverkningstillstånd rörande fjällnära skog.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Barkborre bekämpas bäst sommartid

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Att bekämpa granbarkborrar med den så kallade sök- och plockmetoden kan inte rekommenderas under vinterhalvåret, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons
 • Kombimaskinen Malwa 560c

  Medlemmar vill ha mer smått

  Södra gläntar på dörren för små maskiner sedan fler medlemmar har börjat efterfråga dem. Så kan man tolka uttalanden på skogs­ägarföreningens årsstämma.
 • ”Har FSC Sverige blivit en hemlig grupp?”

  SKOGENdebatt. FSC-certifieringens nya skepnad har större befogenheter och mindre insyn. En öppnare organisation skulle kännas mer trovärdig, anser Lars M Johansson, Mellanljusnans SBO.
 • Annons
 • Poppel kan ge väldigt virkestillskott

  Kategorier: Poppel, Skogsforskning
  Poppelodlingar skulle kunna ge Sverige ytterligare 30 miljoner kubikmeter virke om året, enligt preliminära forskningsresultat.
 • Nu kan skolor boka uteklassrum på Djurgården

  Skogen i Skolans nya uteklassrum på Djurgården i Stockholm kan nu bokas av skolklasser.
 • Annons