Finsk skogsmyndighet varslar

5 oktober Finska myndigheten Skogscentralen varslar om uppsägningar på grund av ”det rådande ekonomiska läget”.

Finsk skogsmyndighet varslar
Foto: Pxhere.

Hos myndigheten arbetar 540 personer bland annat med kontroller av skogsvårdslagens efterlevnad. De beviljar även stöd för skogs- och naturvård.  Verksamheten finns på flera olika platser i landet.

Nu förhandlas det om nedskärningar som kan innebära att så mycket som 80 personer sägs upp ”eller får sina jobb ändrade”, uppger Skogscentralen. Även permitteringar och arbetstidsförkortningar diskuteras. Det är dock inte klart vilka kontor eller tjänster som berörs.

Bakgrunden är dels en satsning på nya fokusområden, fler tjänster kommer att utföras digitalt. Dels kräver det ekonomiska läget besparingar, uppger man.

Mårten Lövdahl som är näringslivschef på Skogscentralen bedömer att fältbesök och rådgivning kommer att minska.

.– Vår strategi säger att vi ska satsa allt mer på digitala arbetsredskap och mindre på den personliga rådgivningen till skogsägare och branschorganisationer, säger han till Yle i Österbotten.

I Vasa, där han är stationerad, råder redan anställningsstopp vilket innebär att personal som slutar inte ersätts.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb