Finsk satsning på ökad jämställdhet

17 oktober 2022 I Finland görs en särskild satsning på skogssektorn i ett regeringsprogram för ökad jämställdhet. 

Målet är en mer jämställd näring som ska locka fler kvinnor att söka sig till skogliga jobb och utbildningar.

Endast  21 procent av dem som arbetar med skog är kvinnor, enligt arbetsgivareorganisationen Finlands näringsliv. Deras siffror visar att andelen kvinnor som sökt till skogliga universitetsutbildningar legat på mellan 40 och 60 procent de senaste åren. Men när det gäller skogliga yrkesutbildningar är andelen endast 5 procent.

Yrkesgymnasiet Savo i Kuopio, som medverkar i projektet, berättar att bara en kvinna antogs i våras till den skogliga utbildningen som bland annat lär ut maskinkörning.

Samtidigt visar statistik från Skogsindustrierna i Finland att 86 procent av företagen uppgett att de har haft problem att rekrytera de senaste  åren.

Nu går en rad aktörer samman för att jobba för en mer jämställd skogssektor. Det görs i ett projekt kallat Avveckling av segregationen. Bland annat ska en nätbaserad utbildning för företag tas fram.

En av deltagarna är maskintillverkaren Ponsse.

– För oss är det viktigt att toppexperter kan arbeta inom området, oavsett kön. Jämställdhet och icke diskriminering är vårt ansvar och vi vill vara med och bidra till att branschen blir attraktiv för alla, säger Paula Oksman, personalansvarig, i ett pressmeddelande.

Även hälsovårdsmyndigheten THL deltar.

– Att öka antalet kvinnor inom skogliga utbildningar och jobb är också ett sätt att säkra tillgången på arbetskraft. Exempelvis kan arbetsplatser använda kommunikations- och rekryteringsmetoder som bryter med stereotyper och öka mångfalden, säger Mia Teräsaho som ansvarar för jämställdhetsprojektet hos myndigheten.

I projektet medverkar även Social- och hälsovårdsministeriet samt branschorganisationen Skogsindustrierna.

Skogssektorns jämställdhetsprojekt ingår i ett större branschöverskridande program som instiftats av den finska regeringen och arbetsmarknadens parter. Bakgrunden uppges vara en  generellt segregerad arbetsmarknad, där kvinnor och män i stor utsträckning söker sig till olika branscher och olika typer av jobb.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb