Finlands tall är vår

9 september 2019 Svensk tall på finsk mark och vice versa – snart får skogsägare i båda länderna tillgång till större urval av förädlade tallplantor som kan passa just deras marker.

Svenska och finska trädförädlare har i över ett decennium samarbetat för att hitta riktlinjer för användningen av förädlade tallplantor. Målsättningen är att plantorna ska fungera optimalt i ett framtida förändrat klimat.

Mats BerlinMats BerlinRekommendationerna läggs in i Skogforsks webbaserade verktyg Plantval som hjälper svenska skogsägare att välja rätt skogs­odlingsmaterial. Verktyget rangordnar materialen efter hur bra de beräknas ­producera på det aktuella området.
– 2016 presenterades modeller som låg till grund för klimatanpassat skogsodlingsmaterial i Sverige och Finland. I höst släpps en utökad variant av verktyget som gör att svenska skogsägare kommer att kunna använda finska fröplantager och vice versa, säger Mats Berlin som är ­forskare inom förädling på Skogforsk. 

Enligt honom finns inget liknande system i världen med länder som samarbetar kring ett operativt verktyg för fröplantager. 
– Det har blivit möjligt tack vare att de svenska och finska förädlingsprogrammen liknar varandra.

Läs hela artikeln i SKOGEN 8/2019, tema ”Ny skog”. 
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt – som prenumerant eller lösnummer

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb