Finland återfår krav på stubbehandling

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Befarad brist på bekämpningsmedel gjorde att finska myndigheter lättade på skyldigheten att stubbehandla mot rotticka vid avverkning. Men nästa vecka återgår kraven till det normala.

Det var i våras som myndigheter i Finland tillfälligt ändrade kraven. Det rådde då osäkerhet om tillgången på bekämpningsmedlet urea som en följd av sanktionerna mot Ryssland. För att inte riskera att avverkningar avbröts lättades på reglerna. 

Annons
Annons

Nu meddelar myndigheten Skogscentralen att tillgången på bekämpningsmedlet är tillfredsställande och att reglerna återgår till det normala den 15 augusti.
Det innebär att skogsägare i södra och mellersta Finland  måste  behandla stubbar vid avverkning fram till och med november. Skyldigheten gäller om dygnets  lägsta temperatur är noll eller högre.
Bakgrunden är den stora utbredningen av rotticka. Skadesvampen är vanligt på såväl gran som tall i hela södra och mellersta Finland. I takt med att klimatet blir varmare sker även en utvidgning norrut.
Enligt Skogscentralen orsakar rottickan rötskador på träden som kostar Finlands skogsägare mellan 500 och 600 miljoner kronor årligen.
– Bekämpningen är extra viktig på objekt där ingen rotticka alls har observerats. Där kan man helt förhindra att den dyker upp, säger beredskapschefen Yrjö Niskanen vid Finlands skogscentral. 
 
Om Finlands lagstadgade bekämpningsskyldighet mot rotticka: Gäller barrträdsdominerad skog på mineral- och torvmark i södra Finland samt barrträdsdominerade skogar på mineralmark och grandominerade skogar på torvmark i mellersta Finland. Gäller perioden maj-november vid temperaturer från noll och uppåt. Behandling ska göras med  urea- eller pergamentsvamplösning som sprids på stubbarna vid avverkningen. 
Källa: Finlands skogscentral
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Aska skyddar mot snytbagge

  Snytbaggar vill inte gnaga på skogsplantor som tagit upp ämnen från aska, visar ny forskning.
 • Annons
 • Tjäderärende prövas i Högsta domstolen

  Ett ärende rörande en avverkning som stoppades på grund av tjäder kommer att prövas av Högsta domstolen.
 • Klimatförändringar minskar kolbindning i regnskog

  ​​​​​​​Klimatförändringar kan minska regnskogens förmåga att binda koldioxid. Fotosyntesen i bladen fungerar sämre vid ökad hetta, enligt en ny avhandling från Göteborgs universitet.
 • Annons
 • Nytt nummer på gång!

  Vilken dag som helst får prenumeranterna SKOGEN 9/2022 i brevlådan – men redan nu finns nya numret tillgängligt i digital form. För både prenumeranter och alla andra. Temat den här månaden är Natur- och viltvård.
 • Forskarupptäckt kan göra träd torktåliga

  Vid studier av lignin gjorde forskare en upptäckt som kan användas för att göra träd mer motståndskraftiga mot torka.
 • Annons