Finaste medaljen för lyskraftig skogsforskning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Jan Stenlid.
Sveriges lantbruksuniversitet ger sin finaste medalj till en av sina mest citerade forskare. Han heter Jan Stenlid och är professor i skogsträdens patologi. 
Mottagaren av den stora förtjänstmedaljen är professor vid Institutionen för skoglig mykologi vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) sedan 1995. Jan Stenlid studerar infektionsbiologin hos patogena svampar som angriper främst barrträd.
Genom flitig samverkan med företag och intressenter i skogssektorn har hans forskning kommit till praktisk nytta inom exempelvis förädlingsarbete och skogsskötsel. Och den har fått stor spridning.
”Resultaten från hans forskning har publicerats i drygt 300 vetenskapliga artiklar och han är en av SLUs mest citerade forskare”, skriver SLU vidare i ett pressmeddelande.
Jan Stenlid har dessutom byggt upp och bibehållit en framgångsrik forskargrupp under flera decennier. Han har banat väg för att yngre forskare kunnat utvecklas till seniora forskare i skogsträdens patologi.
 
INTERNATIONELLT GENOMSLAG
I motiveringen heter det: ”Jan Stenlids forskning visar både bredd och djup på ett sätt som är unikt inom ämnesområdet i ett globalt perspektiv. Hans forskning har stort internationellt genomslag och har bidragit starkt till det erkännande och den lyskraft SLUs skogliga forskning har. Jan Stenlid har lyckats kombinera grundläggande forskning för att förstå skogskadesvamparnas biologi med tillämpningsnära forskning för att kunskapen ska komma till praktisk användning till gagn för skogssektorn”.
Jan Stenlid disputerade vid SLU 1986.  Där anställdes han 1988 efter en postdoc-vistelse vid universitetet i Bath i England. 

 

Annons
Annons

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Avverkningarna minskar i år

  Kategorier: skogsavverkning
  De totala avverkningarna väntas landa på 91 miljoner skogskubikmeter i år, en minskning med tre procent jämfört med förra året.
 • Annons
 • Skogspodden gör hembesök hos trädförädlare

  I avsnitt 71 besöker Skogspodden Bo Karlsson, som är skogsgenetiker, på hans gård i Södra Vi.
 • De får årets Guldkvistar

  Stora Insatser för säkrare skogsarbete, kvinnligt nätverksbyggande och nationell klimatsamordning belönas med Föreningen Skogens Guldkvistar.
 • Annons
 • "Bioekonomin blir inget slukhål av virke"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Bioekonomi
  SKOGENdebatt. Att bioekonomin kommer att orsaka ett slukhål i virkesförsörjningen sprids som en sanning. Men det är en slutsats som bygger på felaktiga antaganden, skriver Sten B Nilsson och Nippe Hylander.
 • Massafabrik

  Har botten gått ur massavedsmarknaden?

  Priserna faller, pappersmaskiner stänger. Tror du att det kommer en återhämtning, eller kommer svensk massaved att konkurreras ut när produktionen ställs om från grafiskt papper till förpackningar? Eller är våra svenska träfibrer och vår teknik oslagbara? Svara på månadens fråga!
 • Annons