Finansiärer snabbar på laserskanning

11 juni 2019 En stor del av  skogsnäringen är med och finansierar laserskanningen av den svenska skogen. Det snabbar upp processen med att få fram  digitala kartor och information om tillståndet i skogarna.

Finansiärer snabbar på laserskanning

Den första officiella versionen av skogliga grunddata beräknas kunna levereras under senare delen av hösten, men redan nu finns det möjlighet att via Skogsstyrelsens hemsida ladda ner en betaversion över en del av Norrbotten, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Det är Bergvik, Billerud Korsnäs, Holmen Skog, Norra Skogsägarna, SCA Skog, Sveaskog, Skogssällskapet och Svenska Kyrkan som på det här sättet medverkar till att svenska skogsägare kommer att få tillgång till yttäckande data över sin skog.

”För oss är det viktigt att vara med och finansiera detta eftersom våra medlemmar behöver aktuella data över sina skogar. Med tillgång till färska data med jämn kvalitet blir det enklare, lönsammare och roligare att vara skogsägare”, säger Nils Broman, Skogschef, Norra Skogsägarna.

Det finns ett stort behov av att hela tiden ha aktuell och uppdaterad information om skogen, påpekar Skogsstyrelsen.

”Skogen växer och förändras ständigt samtidigt som bränder, granbarkborrar och stormar drabbar skogen. Tack vare medfinansieringen från skogsnäringen ökar takten på laserskanningen med ett till två år, vilket gör att Sveriges skogar nu får full täckning vart sjätte till sjunde år”, skriver myndigheten och fortsätter:

”Med hjälp av kartor och data kan skogsägaren se och räkna på volymer, trädhöjder, medeldiametrar och markfuktighet. Med bättre och mer data om skogen kan planering och skötseln bli både effektivare och utföras med högre precision och kvalitet”.

Skogsstyrelsen, Lantmäteriet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har regeringens uppdrag att ta fram skogliga data genom laserskanning. När tillräckligt många sammanhängande områden laserskannats av Lantmäteriet genomförs beräkningar av virkesförråd, grundyta, medelhöjd, medeldiameter och biomassa av SLU.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb