Fin föryngring utan kalhyggen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Bestånd av svartgran efter avverkning med avverkningsgata och markberedning (kvarlämnade skogsridåer är 5 meter breda). Foto: Miguel Montoro Girona .
I en unik, jämförande långtidsstudie har forskare hittat en metod för att framgångsrikt föryngra svartgran naturligt och utan kalhyggen.

Även i Nordamerika görs merparten av avverkningarna i form av kalhyggen. Men intresset växer för skötsel som i större utsträckning gynnar biologisk mångfald. 

Annons
Annons

SLU-forskaren Miguel Montoro Girona och hans kanadensiska kollegor valde att studerat partiella avverkningar omgivna av fröträd eller skärmbestånd jämfört med kalavverkningar.

Det fanns två förutsättningar för val av metod. Dels skulle det gå att förena kommersiellt skogsbruk med bevarande av viktiga ekologiska värden. Dels på skulle man kunna leva upp till de många miljöcertifieringar som endast tillåter naturlig föryngring,

Studierna genomfördes i skogar dominerade av likåldrig svartgran, etablerad efter skogsbrand, på bördiga marker i Kanada

– Sammantaget visar våra resultat att skärmbestånd och fröträd, i kombination med markberedning, möjliggör en tillfredsställande naturlig föryngring i bestånd av svartgran. De visar också att dessa skötselmetoder kan vara lönsamma alternativ till kalavverkning, när sådana krävs för att det finns uttalade hållbarhetsmål i skogsskötseln, säger Miguel Montoro Girona.

En metod som fungerade särskilt bra var att avverka och markbereda fem meter breda "gator" i skogen, med lika breda remsor av orörd skog på sidorna. Skälet till framgången var att plantorna skuggades av kvarlämnade träd och kunde etablera sig i frilagd mineraljord, vilket ger ideala förutsättningar för självföryngring hos svartgran. I vissa av de åtta kvadratmeter stora försöksrutorna som inventerades hittades fler än 200 fröplantor, skriver SLU i ett pressmeddelande.

 

 

 

 

Publicerad:
 • Granbarkborren värsta skadegöraren

  Skadorna på skogen ökade kraftigt under förra året på grund av torka och värme. Mest omfattande skador orsakades av granbarkborren.
 • Annons
 • Skogsskador gör att fler vill avverka

  Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare anmälde ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. 
 • Stormvirke räddas genom utskeppning

  Stormen Alfrida i början av januar fällde minst en halv miljon kubikmeter skog varav det mesta i Uppland. Tack vare ett omfattande samarbete kan nu utskeppningarna av stormvirke börja.
 • Annons
 • ”Den svenska skogen –  bioekonomins välsignelse”

  Den hållbara svenska skogen är en välsignelse när vi tar ett steg framåt för att ställa om till bioekonomi. Det sa näringsminister Ibrahim Baylan när han inledningstalade på Bioekonomiskt forum i Stockholm.
 • Gnagskador från kronhjort

  Så mycket kostar hjorten

  VERKTYG. Med den nya appen Kronhjortsskador kan man beräkna kostnaden för dessa djurs barkgnag på granskog. 
 • Annons