Fin föryngring utan kalhyggen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Bestånd av svartgran efter avverkning med avverkningsgata och markberedning (kvarlämnade skogsridåer är 5 meter breda). Foto: Miguel Montoro Girona .
I en unik, jämförande långtidsstudie har forskare hittat en metod för att framgångsrikt föryngra svartgran naturligt och utan kalhyggen.

Även i Nordamerika görs merparten av avverkningarna i form av kalhyggen. Men intresset växer för skötsel som i större utsträckning gynnar biologisk mångfald. 

Annons
Annons

SLU-forskaren Miguel Montoro Girona och hans kanadensiska kollegor valde att studerat partiella avverkningar omgivna av fröträd eller skärmbestånd jämfört med kalavverkningar.

Det fanns två förutsättningar för val av metod. Dels skulle det gå att förena kommersiellt skogsbruk med bevarande av viktiga ekologiska värden. Dels på skulle man kunna leva upp till de många miljöcertifieringar som endast tillåter naturlig föryngring,

Studierna genomfördes i skogar dominerade av likåldrig svartgran, etablerad efter skogsbrand, på bördiga marker i Kanada

– Sammantaget visar våra resultat att skärmbestånd och fröträd, i kombination med markberedning, möjliggör en tillfredsställande naturlig föryngring i bestånd av svartgran. De visar också att dessa skötselmetoder kan vara lönsamma alternativ till kalavverkning, när sådana krävs för att det finns uttalade hållbarhetsmål i skogsskötseln, säger Miguel Montoro Girona.

En metod som fungerade särskilt bra var att avverka och markbereda fem meter breda "gator" i skogen, med lika breda remsor av orörd skog på sidorna. Skälet till framgången var att plantorna skuggades av kvarlämnade träd och kunde etablera sig i frilagd mineraljord, vilket ger ideala förutsättningar för självföryngring hos svartgran. I vissa av de åtta kvadratmeter stora försöksrutorna som inventerades hittades fler än 200 fröplantor, skriver SLU i ett pressmeddelande.

 

 

 

 

Publicerad:
 • ”Vi kan lära av inventeringar från förr”

  FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. När Per Hultengård städar lådor hittar han en högaktuell broschyr om nyckelbiotoper – från 1993. Allting går igen, konstaterar han. Men det finns den del vi kan lära från förr.
 • Annons
 • SKOGEN

  Nu utvecklas fjärrstyrda skotare

  Nu satsas 20 miljoner på utveckling av självstyrande skogsmaskiner. På sikt ska de kunna fjärrstyras från kontoret.
 • David Hopkins

  Brittisk bransch brydd över Brexit

  EUROPA För två år sedan ansåg de flesta att ett brittiskt utträde ur EU utan något avtal med unionen vore galenskap, men med sex månader kvar ser det ut att kunna hända, befarar David Hopkins, chef för den brittiska branschorganisationen Timber Trade Federation (TTF).
 • Annons
 • Auktion gav rekordbidrag till cancerforskning

  Olofsfors fortsätter att auktionera ut ett rosa skogsmaskinband till förmån för forskning om bröstcancer. Årets auktion gav 155 000 kronor
 • Tomas Sundström

  Sommarens bränder skapade rusning

  NEDRINGD. När sommarens skogsbränder rasade ringde hundratals skogsägare till Dalarnas försäkringsbolag och ville försäkra sin skog, men många av dem fick ställa sig på väntelista. 
 • Annons