Fin föryngring utan kalhyggen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Bestånd av svartgran efter avverkning med avverkningsgata och markberedning (kvarlämnade skogsridåer är 5 meter breda). Foto: Miguel Montoro Girona .
I en unik, jämförande långtidsstudie har forskare hittat en metod för att framgångsrikt föryngra svartgran naturligt och utan kalhyggen.

Även i Nordamerika görs merparten av avverkningarna i form av kalhyggen. Men intresset växer för skötsel som i större utsträckning gynnar biologisk mångfald. 

Annons
Annons

SLU-forskaren Miguel Montoro Girona och hans kanadensiska kollegor valde att studerat partiella avverkningar omgivna av fröträd eller skärmbestånd jämfört med kalavverkningar.

Det fanns två förutsättningar för val av metod. Dels skulle det gå att förena kommersiellt skogsbruk med bevarande av viktiga ekologiska värden. Dels på skulle man kunna leva upp till de många miljöcertifieringar som endast tillåter naturlig föryngring,

Studierna genomfördes i skogar dominerade av likåldrig svartgran, etablerad efter skogsbrand, på bördiga marker i Kanada

– Sammantaget visar våra resultat att skärmbestånd och fröträd, i kombination med markberedning, möjliggör en tillfredsställande naturlig föryngring i bestånd av svartgran. De visar också att dessa skötselmetoder kan vara lönsamma alternativ till kalavverkning, när sådana krävs för att det finns uttalade hållbarhetsmål i skogsskötseln, säger Miguel Montoro Girona.

En metod som fungerade särskilt bra var att avverka och markbereda fem meter breda "gator" i skogen, med lika breda remsor av orörd skog på sidorna. Skälet till framgången var att plantorna skuggades av kvarlämnade träd och kunde etablera sig i frilagd mineraljord, vilket ger ideala förutsättningar för självföryngring hos svartgran. I vissa av de åtta kvadratmeter stora försöksrutorna som inventerades hittades fler än 200 fröplantor, skriver SLU i ett pressmeddelande.

 

 

 

 

Publicerad:
 • ”Särintressen styr inte rapportering om klimatnytta”

  DEBATT. Varken Bo Hektor eller andra skogsintresserade klimatvänner behöver känna någon oro över att Sveriges rapportering av utsläpp och upptag från skog- och markanvändningssektorn påverkas av särintressen; skriver Mattias Lundblad och  Hans Petersson, SLU, i en replik.
 • Annons
 • Rätt blandad skog växer bättre

  Blandskogar kan ge bättre trädtillväxt, mer biologisk mångfald, mer bär och vilt samt ett rikare friluftsliv. Men det gäller att blanda rätt.
 • Nu stämmer Södra staten

  Södra bistår två markägare med en stämningsansökan riktad mot staten. Bakgrunden är att Skogsstyrelsen stoppat en avverkning på deras skogsfastighet utanför Åseda i Uppvidinge kommun, utan kompensation.  
 • Annons
 • ”Stoppad inventering riskerar exporten”

  Om inte den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen återupptas sätts hela skogsnäringens framtid på spel, skriver mångåriga skogsanalytikern och tidigare SLU-professorn Sten Nilsson på SvD Debatt.
 • Skogsägare fick rätt mot staten

  Skogsägarna som stämde staten när de hindrades att avverka och nekades ersättning, har fått rätt. Staten ska betala över 18 miljoner kronor till flera markägare, enligt en dom i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.
 • Annons