Filmer tipsar om viltfoder

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGEN, Föreningen Skogen
Foto: Mats Bildström, SKOGENbild.
Nu kommer två nya filmer som tipsar om foderskapande åtgärder för vilt i skogen.

Ett stort antal organisationer i Götaland har  gått samman i ett projekt, Vild & Bortskämd, för att sprida kunskap om foderskapande åtgärder i skog och mark. 

Annons
Annons

Nu har två filmer producerats. De tipsar om åtgärder till små eller inga kostnader, uppger SLU i ett pressmeddelande. Filmerna kommer att erbjudas jägarutbildningar, skogliga tjänstepersoner och spridas till markägare.

Mer viltfoder i landskapet har en rad positiva effeker. Det är bra för den biologiska mångfalden, de jaktbara djurens hälsa samt produktionsskogarna eftersom betestrycket minskar.

- Det kan räcka med att röja lite annorlunda eller att göra attraktiva kvistar lättillgängliga vid avverkning, och att veta vilka växter och träd som är lämpliga att spara och skydda. Det är viktigt att göra rätt saker som ger mer foder utan negativ påverkan för produktionen och det är bland annat det som vi fokuserar på i filmerna, säger Magnus Strandberg, skogsägare.

–Den ökade rationaliseringen i skogs-och jordbruket har missgynnat mycket av den biologiska mångfalden. Bärriset, som är en viktig föda för hjortviltet, har till exempel minskat de senaste årtiondena, bland annat till följd av att skogarna har blivit mörkare och granar planterats på tallmark. Därför är de här filmerna så viktiga, säger Annika Felton, forskare på SLU Alnarp.

I filmen om skogen berättas om stödutfodring som kan vara viktigt under hårda vintrar, men leda till större skador och olämplig kost för viltet om den inte görs på rätt sätt.

 -Forskning visar att risken för sjukdomsspridning ökar om många individer samlas på en liten yta. Dessutom mår djuren bättre av en kvistbaserad diet vintertid, säger Annika Felton.

Publicerad:
 • ”Vi kan lära av inventeringar från förr”

  FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. När Per Hultengård städar lådor hittar han en högaktuell broschyr om nyckelbiotoper – från 1993. Allting går igen, konstaterar han. Men det finns den del vi kan lära från förr.
 • Annons
 • SKOGEN

  Nu utvecklas fjärrstyrda skotare

  Nu satsas 20 miljoner på utveckling av självstyrande skogsmaskiner. På sikt ska de kunna fjärrstyras från kontoret.
 • David Hopkins

  Brittisk bransch brydd över Brexit

  EUROPA För två år sedan ansåg de flesta att ett brittiskt utträde ur EU utan något avtal med unionen vore galenskap, men med sex månader kvar ser det ut att kunna hända, befarar David Hopkins, chef för den brittiska branschorganisationen Timber Trade Federation (TTF).
 • Annons
 • Auktion gav rekordbidrag till cancerforskning

  Olofsfors fortsätter att auktionera ut ett rosa skogsmaskinband till förmån för forskning om bröstcancer. Årets auktion gav 155 000 kronor
 • Tomas Sundström

  Sommarens bränder skapade rusning

  NEDRINGD. När sommarens skogsbränder rasade ringde hundratals skogsägare till Dalarnas försäkringsbolag och ville försäkra sin skog, men många av dem fick ställa sig på väntelista. 
 • Annons