Filmer tipsar om viltfoder

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGEN, Föreningen Skogen
Foto: Mats Bildström, SKOGENbild.
Nu kommer två nya filmer som tipsar om foderskapande åtgärder för vilt i skogen.

Ett stort antal organisationer i Götaland har  gått samman i ett projekt, Vild & Bortskämd, för att sprida kunskap om foderskapande åtgärder i skog och mark. 

Annons
Annons

Nu har två filmer producerats. De tipsar om åtgärder till små eller inga kostnader, uppger SLU i ett pressmeddelande. Filmerna kommer att erbjudas jägarutbildningar, skogliga tjänstepersoner och spridas till markägare.

Mer viltfoder i landskapet har en rad positiva effeker. Det är bra för den biologiska mångfalden, de jaktbara djurens hälsa samt produktionsskogarna eftersom betestrycket minskar.

- Det kan räcka med att röja lite annorlunda eller att göra attraktiva kvistar lättillgängliga vid avverkning, och att veta vilka växter och träd som är lämpliga att spara och skydda. Det är viktigt att göra rätt saker som ger mer foder utan negativ påverkan för produktionen och det är bland annat det som vi fokuserar på i filmerna, säger Magnus Strandberg, skogsägare.

–Den ökade rationaliseringen i skogs-och jordbruket har missgynnat mycket av den biologiska mångfalden. Bärriset, som är en viktig föda för hjortviltet, har till exempel minskat de senaste årtiondena, bland annat till följd av att skogarna har blivit mörkare och granar planterats på tallmark. Därför är de här filmerna så viktiga, säger Annika Felton, forskare på SLU Alnarp.

I filmen om skogen berättas om stödutfodring som kan vara viktigt under hårda vintrar, men leda till större skador och olämplig kost för viltet om den inte görs på rätt sätt.

 -Forskning visar att risken för sjukdomsspridning ökar om många individer samlas på en liten yta. Dessutom mår djuren bättre av en kvistbaserad diet vintertid, säger Annika Felton.

Publicerad:
 • Granbarkborren värsta skadegöraren

  Skadorna på skogen ökade kraftigt under förra året på grund av torka och värme. Mest omfattande skador orsakades av granbarkborren.
 • Annons
 • Skogsskador gör att fler vill avverka

  Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare anmälde ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. 
 • Stormvirke räddas genom utskeppning

  Stormen Alfrida i början av januar fällde minst en halv miljon kubikmeter skog varav det mesta i Uppland. Tack vare ett omfattande samarbete kan nu utskeppningarna av stormvirke börja.
 • Annons
 • ”Den svenska skogen –  bioekonomins välsignelse”

  Den hållbara svenska skogen är en välsignelse när vi tar ett steg framåt för att ställa om till bioekonomi. Det sa näringsminister Ibrahim Baylan när han inledningstalade på Bioekonomiskt forum i Stockholm.
 • Gnagskador från kronhjort

  Så mycket kostar hjorten

  VERKTYG. Med den nya appen Kronhjortsskador kan man beräkna kostnaden för dessa djurs barkgnag på granskog. 
 • Annons