Filmer tipsar om viltfoder

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGEN, Föreningen Skogen
Foto: Mats Bildström, SKOGENbild.
Nu kommer två nya filmer som tipsar om foderskapande åtgärder för vilt i skogen.

Ett stort antal organisationer i Götaland har  gått samman i ett projekt, Vild & Bortskämd, för att sprida kunskap om foderskapande åtgärder i skog och mark. 

Annons
Annons

Nu har två filmer producerats. De tipsar om åtgärder till små eller inga kostnader, uppger SLU i ett pressmeddelande. Filmerna kommer att erbjudas jägarutbildningar, skogliga tjänstepersoner och spridas till markägare.

Mer viltfoder i landskapet har en rad positiva effeker. Det är bra för den biologiska mångfalden, de jaktbara djurens hälsa samt produktionsskogarna eftersom betestrycket minskar.

- Det kan räcka med att röja lite annorlunda eller att göra attraktiva kvistar lättillgängliga vid avverkning, och att veta vilka växter och träd som är lämpliga att spara och skydda. Det är viktigt att göra rätt saker som ger mer foder utan negativ påverkan för produktionen och det är bland annat det som vi fokuserar på i filmerna, säger Magnus Strandberg, skogsägare.

–Den ökade rationaliseringen i skogs-och jordbruket har missgynnat mycket av den biologiska mångfalden. Bärriset, som är en viktig föda för hjortviltet, har till exempel minskat de senaste årtiondena, bland annat till följd av att skogarna har blivit mörkare och granar planterats på tallmark. Därför är de här filmerna så viktiga, säger Annika Felton, forskare på SLU Alnarp.

I filmen om skogen berättas om stödutfodring som kan vara viktigt under hårda vintrar, men leda till större skador och olämplig kost för viltet om den inte görs på rätt sätt.

 -Forskning visar att risken för sjukdomsspridning ökar om många individer samlas på en liten yta. Dessutom mår djuren bättre av en kvistbaserad diet vintertid, säger Annika Felton.

Publicerad:
 • ”Särintressen styr inte rapportering om klimatnytta”

  DEBATT. Varken Bo Hektor eller andra skogsintresserade klimatvänner behöver känna någon oro över att Sveriges rapportering av utsläpp och upptag från skog- och markanvändningssektorn påverkas av särintressen; skriver Mattias Lundblad och  Hans Petersson, SLU, i en replik.
 • Annons
 • Rätt blandad skog växer bättre

  Blandskogar kan ge bättre trädtillväxt, mer biologisk mångfald, mer bär och vilt samt ett rikare friluftsliv. Men det gäller att blanda rätt.
 • Nu stämmer Södra staten

  Södra bistår två markägare med en stämningsansökan riktad mot staten. Bakgrunden är att Skogsstyrelsen stoppat en avverkning på deras skogsfastighet utanför Åseda i Uppvidinge kommun, utan kompensation.  
 • Annons
 • ”Stoppad inventering riskerar exporten”

  Om inte den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen återupptas sätts hela skogsnäringens framtid på spel, skriver mångåriga skogsanalytikern och tidigare SLU-professorn Sten Nilsson på SvD Debatt.
 • Skogsägare fick rätt mot staten

  Skogsägarna som stämde staten när de hindrades att avverka och nekades ersättning, har fått rätt. Staten ska betala över 18 miljoner kronor till flera markägare, enligt en dom i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.
 • Annons