”Felaktigt om drastiskt ökade avverkningar”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: Tomas Adolfsén, SKOGENbild.
I en artikel i tidskriften Nature hävdas att avverkningarna i Europa ökat dramatiskt och mest bidrar Sverige och Finland till ökningen. Men uppgifterna stämmer inte, enligt svenska forskare och statistiker.

Det är en forskargrupp som i artikeln i Nature uppger att den avverkade arealen inom EU har ökat med 49 procent under perioden 2016 – 2018 jämfört med perioden 2011 – 2015.  Sverige och Finland pekas ut som särskilt bidragande till utvecklingen.

Annons
Annons

Den drastiska ökningen av avverkningarna stämmer dock inte med svensk statistik., enligt ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen. Tvärtom visar statistik från dem och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att den avverkade arealen minskat under den aktuella perioden.

”När vi jämför åren 2016 – 2018 med 2011 – 2015 uppskattar vi att den genomsnittligt avverkade arealen har minskat med ca 8 procent”, säger Jonas Fridman, programchef för Riksskogstaxeringen vid SLU.

Enligt Riksskogstaxeringens mätningar, som enligt SLU görs i fält med objektiva statistiska metoder, avverkas cirka 200 000 hektar per år. Mätningarna har inte visat några större förändringar i areal under de senaste årtiondena. Däremot har volymen avverkat virke ökat långsamt under samma period.

 

VOLYMEN HAR ÖKAT MED 4 PROCENT

”Både den avverkade virkesvolymen och den svenska virkesförbrukningen har ökat med 4 procent åren 2016 – 2018 jämfört med 2011 – 2015. Men detta är mycket långt ifrån den drastiska ökning som rapporteras i artikeln i Nature”, säger Jonas Paulsson, statistiker vid Skogsstyrelsen.  

Artikeln i Nature har skrivits av en grupp forskare vid EU´s Joint Research Center (JRC) vid Ispra i Italien. De har använt globala kartor över avverkningar som fortlöpande tagits fram av Global Land Analysis and Discovery group vid University of Maryland (UMD GLAD) genom analys av satellitbilder.

”Såväl satellitbildern  som metoderna att analysera dem har förbättrats över tiden, vilket gör att allt fler avverkningar upptäcks i senare årgångar. Jag har fått bekräftat av forskarna vid UMD GLAD att deras data inte kan användas på det sätt som JRC Ispra har gjort", säger Håkan Olsson som är professor i Skoglig fjärranalys vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Artikeln innehåller även andra tveksamheter, som att man försökt räkna bort vissa typer av skador men inte andra, avslutar Skogsstyrelsen.

 

·       

Publicerad:
 • Nu släpps digitala skogslektioner

  Nu är det premiär för Skogen i Skolans digitala läromedel om skogens roll i en hållbar utveckling. Lektionerna riktar sig även till klasser som inte har en skog runt knuten.
 • Annons
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Annons
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Annons