”Fel påstå att EU-direktiv stoppar skogsbruk”

8 april 2016 DEBATT Rickard Axdorff, Naturbrukarna Sverige och miljökonsult Robert Wedmo skriver i en artikel på SvD Debatt 4/4 att det pågår en tyst revolution av nykolonialism som stoppar brukandet av mark och vatten. Roten till det onda är enligt dem EU:s naturvårdsdirektiv. Men de kan inte ha mer fel, anser Lovisa Hagberg, WWF.

Att dessa lagar skulle ha lagt en våt filt över landet är gripet ur luften. Snarare ser vi ökade anspråk på landskapen i hela Sverige. Fler undantag för strandskydd beviljas runt om i landet och partierna slåss om att satsa flest miljarder på väg- och järnvägar för att nämna ett fåtal exempel. När utvecklingen går snabbt finns det risk att värden vi är långsiktigt beroende av undergrävs, exempelvis friska ekosystem och biologisk mångfald. Därför är det viktigt att vi fattar långsiktiga beslut redan från början. Det kan naturvårdsdirektiven hjälpa till med.

Nationella gränser är inte relevanta för arterna och ekosystemen – det är kanske allra mest uppenbart med alla de flyttfåglar som nu kommer till våra breddgrader. Därför behöver vi samarbeta i Europa.

Läs Lovisa Hagbergs artikel här

Läs Axdorffs och Wedmos artikel här

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb