Färre skador på fornlämningar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Odlingsröse skadat av markberedning och plantering. Foto: Catrine Sandberg, Skogsstyrelsen.
Utbildning har gjort att skador på forn- och kulturlämningar i samband med skogsbruk minskar kraftigt.

Skadorna minskade från 20 till 13 procent, jämfört med förra året.  Antalet skador är nu de lägsta sedan Skogsstyrelsen började göra uppföljningar 2012.

Annons
Annons

– Vi kan se att utbildning är den enskilt största faktorn till minskade skador. De företag som utbildat i kulturmiljövård i alla led från röjare upp till chefsnivå har en tydlig påverkan på resultatet på landsdelsnivå, säger AnnKristin Unander, inventeringsledare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Ett tydligt exempel är skogsbruket i södra Norrland som varit flitiga att utbilda och där skadenivåerna minskat stadigt tre år i rad.

Uppföljningen i år har gjorts på omkring 415 avverkningar och 900 enskilda lämningar över hela landet. 

Den enskilt största orsaken till skador är fortfarande markberedning, följt av körskador. I materialet för 2018 är det ingen landsdel som sticker ut med speciellt mycket skador från någon skadetyp utan alla följer samma mönster. Att förstöra eller skada fornlämningar är ett brott mot kulturmiljölagen.

Att länsstyrelserna skrivit beslut om hänsyn till fornlämningar har också visat sig betydelsefullt. I de fall där det finns ett beslut ligger andelen skadade lämningar på sex procent jämfört med 28 procent där inga beslut tagits.

Fakta: I skogen kan det finnas fornlämningar som stenåldersboplatser och gravar men också andra kulturmiljöer som berättar om människans historia som till exempel lämning efter kolmila (kolbotten) och torpruiner. För att minska antalet lämningar som förstörs eller påverkas av skogsbruk, gör Skogsstyrelsen sedan sju år tillbaka årliga uppföljningar. För att markera att det finns en kulturlämning i skogen eller på ett hygge används så kallade kulturstubbar, träd som kapats i 1,3 meters höjd. Där kulturstubbar placerats utanför och runtomkring kulturlämningen på ett tydligt sätt, minskar skaderisken med 90 procent mot att inte märka ut kulturlämningarna med någon kulturstubbe alls.

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad:
 • Få får dispens för stormfällda träd

  Få skogsägare får dispens från kravet om att stormfällda träd ska ut ur skogen före 1 juli. Svårigheter att ordna transporter är inte skäl nog, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons
 • Nu påbörjas rekordbygge i trä

  En av världens högsta träbyggnader börjar resas i Skellefteå. Det 80 meter höga kulturhuset byggs till stor del av gran från Västerbotten.
 • Ny film lär dig ungskogsröjning

  I en ny film kan du lära dig ungskogsröjning steg för steg.
 • Annons
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Polarisera skogsbruket!

  Folk klagar över att världen polariseras. Men vi borde kanske ha mer av den varan. Åtminstone i skogen.
 • Virkesstudion på Skogsnolia

  Nu finns ett nytt avsnitt av Virkesstudion inspelat på Skogsnolia. Tidningen SKOGENS Bengt Ek medverkar och berättar om det bästa med skogsmässor.
 • Annons