Färre plantor levererade i fjol

14 april 2023 Antalet levererade skogsplantor minskade med sju procent förra året, enligt Skogsstyrelsen.

Färre plantor levererade i fjol

422 miljoner plantor levererades under 2022, en minskning med 30 miljoner från året innan.

Tall toppar listan över störst antal, 229 miljoner tallplantor levererades i fjol. Men ledarpositionen till trots, antalet minskade med åtta miljoner. Minskningen utgör ett trendbrott, tallplantorna har ökat under nästan en tioårsperiod.

Även granplantor minskade, 176 miljoner levererade innebar 21 miljoner färre än föregående år. Gran- och tallplantor utgör tillsammans 96 procent av totalt antal levererade skogsplantor. 

Hos övriga trädslag bromsade ökningen in. Contortatallen står för 1,5 procent och lärk 1,1 procent. Sitkagran, björk och övriga barr- och lövträd utgör var för sig mindre än 0,6 procent av levererade skogsplantor

Täckrot dominerar

Täckrot är den helt dominerande produktionsmetoden för skogsplantor. Tall och contortatall görs nästan enbart som täckrotsplantor. Andelen granplantor som täckrot 2022 var 79 procent. Andelen täckrotsplantor för lärk var 32 procent, Majoriteten av andra barrträdsplantor samt lövträdsplantor producerades som barrot 2022. Knappt 4 procent av barrträdsplantorna producerades som hybridplantor 2022.

Andelen barrträdsplantor som levereras med plantskydd mot snytbagge (mekaniskt eller kemiskt) var 72 procent för gran, 43  procent för tall respektive 22 procent för contortatallplantorna .

Mekaniskt skydd blir allt vanligare och står nu för cirka 50 procent.

Av levererade skogsplantor 2022 kom 84 procent från plantagefrö från svenska plantager, Tall- och contortatallplantor kommer nästan uteslutande från svenskt plantagefrö. Andelen granplantor från svenska fröplantager var 74 procent 2022.

Cirka 12 procent av de levererade plantorna 2021 hade åtminstone delvis producerats utanför Sverige. 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb