Färre föryngringar får godkänt

21 november 2023 Andelen godkända föryngringar är den minsta på tio år, enligt Skogsstyrelsens inventering.

Färre föryngringar får godkänt

Årets inventering visar att 80 procent av föryngringarna klarar lagens krav på återväxt. Det är en minskning med fyra procent jämfört med förra året och alltså den lägsta nivån på tio år.

Vid kontrollerna granskas att antalet huvudplantor är tillräckligt och att andelen luckor inte är för stor. Från millenieskiftet och framåt var andelen godkända föryngringar ökande. Men för några år sedan vände utvecklingen.

En möjlig anledning är sommartorkan 2018 som hade stor påverkan på nyplanterade och unga plantor, enligt Magnus Martinsson, Skogsstyrelsens inventeringsledare för återväxtuppföljningen. 

I så fall kan återväxten påverkas negativt även kommande år. Men han utesluter inte andra skäl.

—Vi såg en minskning i de två senaste årens resultat efter en period med stadiga resultat och vi ser nu en fortsatt minskning i årets resultat. Vad minskningen beror på är svårt att säga, säger han.

Uppdelat på landsdelar har norra Norrland störst andel godkänd areal med  87 procent. Därefter kommer Götaland med 84 procent följt av södra Norrland med 80 procent godkänd föryngringsareal. Minst godkänd andel har Svealand med 76 procent.

Av olika föryngringsmetoder så toppar plantering listan över störst godkänd andel med 83 procent. Det är dock en minskning med tre procent sedan i fjol. Sådd får godkänt på 78 procent (men har endast tre procent av föryngsringsarealen). Naturlig föryngring har godkänd återväxt på 68 procent och där ingen åtgärd gjorts var andelen 49 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb