Färre föryngrar naturligt

15 april 2019 Naturlig föryngring, där träd lämnas kvar för att sprida frön efter avverkning, blir allt ovanligare enligt statistik från Skogsstyrelsen.

Färre föryngrar naturligt

Årets uppföljning av miljöhänsynen visar att frö- och skärmträden minskat med 50 procent jämfört med för fem år sedan. Istället används plantering i större utsträckning. Trenden syns också i andra uppföljningar.

– Vi ser att skogsägare föredrar plantering allt mer. Det är en säker metod som fungerar bra på alla marker. Men naturlig föryngring har lång tradition i skogsbruket och om metoden blir allt mer sällsynt riskerar variationen i skogen att minska, säger Clas Fries, skogsskötselspecialist vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Samtidigt visar uppföljningen att trenden fortsätter med ökande volym lämnad hård död ved som gynnar den biologiska mångfalden. Resultaten från den senaste treårsperioden visar att volymen lämnad hård död ved är cirka 5,8 skogskubikmeter per hektar. För avverkningsperioden 1993/94–1995/96 var motsvarande siffra 1,7 skogskubikmeter per hektar.

– Det är sedan länge en trend att skogsägare lämnar allt mer döda träd kvar i skogen. Dels av miljöhänsyn men vi ser också att skogsägaren mer sällan tar hem det som ved eftersom allt färre skogsägare är självverksamma och eldar med ved, säger Clas Fries.

Inventeringen visar också att antalet hänsynsträd som lämnas kvar efter avverkning är ungefär detsamma som under den senaste tioårsperioden. Mest lämnas tall och björk. I genomsnitt lämnades 3,4 tallar och 3,3 björkar per hektar.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogenJobb