Färre färska betesskador i Svealand

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto:Skogsstyrelsen.
Färska viltbetesskador på tallungskog ser ut att minska i Svealand. Fler områden hade färre skador jämfört med 2015, visar den andra delen av älgbetesinventeringen som Skogsstyrelsen analyserat.

Minskningen av färska skador i Svealand förstärker den ljusning som sågs för Götaland i den rapport som publicerades nyligen, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. Där hade också betet den senaste vintern sjunkit i flera områden.

Annons
Annons

- Minskningen av de färska skadorna jämfört med 2015 är förstås glädjande. Vi hoppas att detta är en början på en ny långsiktig trend med minskande skadenivåer och inte en enstaka händelse. Därför är det alldeles för tidigt att slå sig till ro. Att jobba för långsiktigt minskande betesskador är fortsättningsvis en av älgförvaltningens viktigaste uppgifter. Det säger Jonas Löfstedt, regionchef på Skogsstyrelsen.

Tyvärr visar också inventeringen att cirka hälften av de yngre tallstammarna har en gammal betesskada inuti sig och att rönn, asp, sälg, ek (de så kallade Rase-trädslagen), fått det ännu svårare att växa upp till träd. Då riskeras ytterligare minskad virkesproduktion och försämrad förutsättning för biologisk mångfald, enligt Skogsstyrelsen.

- Det är nu flera år sedan den nya älgförvaltningen beslutades i Sveriges riksdag och det är därför hög tid att en förändring sker så att förvaltningsmålen nås i högre grad, säger Jonas Löfstedt.

Sverige är indelat i cirka 150 älgförvaltningsområden och i drygt hälften av dessa inventeras viltskadorna årligen. I Svealand har bara i år nästan 3 200 ungskogar besökts av professionella inventerare. Eftersom inventeringen görs på våren, strax innan lövsprickning, var Götaland först ut att redovisa resultat från inventeringen, och nu kommer alltså resultatet för Svealand. Resultaten från det tredje och sista området, Norrland, kommer att presenteras senare i sommar.

Inventeringen ska i första hand användas som ett underlag för beslut om älgjakt i älgförvaltningsgrupper, där markägarrepresentanter och jägarrepresentanter för respektive älgförvaltningsområde ingår.

 

Fakta årets viltskadeinventering: I 25 av 33 kontrollerade så kallade älgförvaltningsområden, har antalet färska betesskador på träden minskat, visar Skogsstyrelsens inventering. Fyra områden återstår att rapportera in. Omkring hälften av alla inventerade älgförvaltningsområden har därmed klarat det årliga målet på maximalt fem procents årliga skador. Det är en stor förbättring jämfört med 2015.

 

 

 

Publicerad:
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons