Färre avverkningsärenden granskas manuellt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsen har väsentligt minskat antalet avverkningsärenden som väljs ut för manuell handläggning. 
Myndigheten anser att de tvingas till nya prioriteringar inom tillsynsverksamheten. Av de 60 000 avverkningsanmälningar som kommer in automatgranskas i dag ungefär hälften. Ur återstående hälft kommer förändringar i urvalet att göras. I praktiken innebär det en väsentlig minskning av ärenden som granskas manuellt.
Orsaken, uppger man, är att vägledande domar om artskydd innebär mer omfattande handläggningsarbete. Allt fler överklagade ärenden som prövas i domstol i kombination med minskade anslag spelar också in.
– Det här är en direkt följd av rättsutvecklingen där vi behöver utreda och fatta beslut i ärenden på ett sätt och i en omfattning vi aldrig tidigare sett. Samtidigt har vi fått minskade resurser till tillsynen och därför måste vi agera för att skapa en rimlig arbetssituation. En åtgärd innebär därför att färre avverkningsärenden granskas manuellt, säger Thomas Mårtensson, chef för tillsynsenheten, i ett pressmeddelande.
 
MINSKNINGENS STORLEK OKÄND
Exakt hur stor minskningen blir finns ännu ingen beräkning på.
– Vi fortsätter prioriteringsarbetet med målet att det är de mest angelägna avverkningsärendena där det finns fridlysta arter, som går vidare till manuell hantering. Dessutom kommer de distrikt som har en lägre belastning att i högre utsträckning hjälpa till där det behövs som mest, oavsett var i landet, säger Thomas Mårtensson. 
Det här är andra gången på drygt två veckor som Skogsstyrelsen tar upp att tillsynsarbetet blivit mer resurskrävande. I slutet av februari meddelade Skogsstyrelsen att de lagt ett förslag till regeringen om att utreda ifall systemtillsyn skulle vara effektivare än att enskilda skogsägare, som idag, skickar in avverkningsanmälningar.
Förslaget lades i samband med att myndigheten lämnade in sitt budgetunderlag inför 2024.
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • "Skogen borde få växa klart före slutavverkning"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Simon Rudin.
  SKOGENdebatt. Vad ska hända med våra fastigheter i renbetesland när vi inte får slutavverka? Det undrar skogsägare Simon Rudin som anser att utebliven tillsyn av storskogsbruket fått förödande konsekvenser.
 • Annons
 • Europa eldar med trä

  En perfekt storm har ökat efterfrågan på träbaserade bränslen över hela Europa, rapporterar DN.
 • Är det dags för nya sortiment?

  Virkespriserna har gått upp i vinter, men det har också kostnaderna för till exempel avverkning. Men även priset på energived stiger. Kan höjda priser på skogsbränsle ändra spelplanen? Kan det bli mer lönsamt att satsa på bränsleved? Eller andra mindre vanliga sortiment? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Självsådd contorta blir invasiv art 

  Kategorier: contorta
  När contortatallen introducerades i Sverige trodde man inte att den kunde självföryngras. Det var fel. Nu riskerar trädslaget att bli en invasiv art på myrar i norr. 
 • Nytt nummer av SKOGEN!

  Strax dimper SKOGEN 3/2023 ner i brevlådor landet runt, men redan nu finns det tillgängligt i digital form – för både prenumeranter och lösnummerläsare. Månadens tema är Utbildningsguide.
 • Annons