Färre återväxtkontroller i år

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Lyckad återväxt under skärm. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild-Azote Library .
Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
Det är andra gången på kort tid som Skogsstyrelsen lyfter konsekvenserna av en minskad budget. Tidigare i veckan påpekade de att detta i kombination med många ersättningsärenden kring fjällnära skog lett till att rekordlite ny skog skyddas formellt.
Nu meddelar myndigheten att deras möjligheter att inventera återväxt av ny skog begränsas. I år blir det alltså färre  kontroller av att markägare lever upp till den lagstadgade skyldigheten att säkra skogens återväxt. Även tillsyn av biotopskydd kommer att minska. 
Vid tillsynen används flygbilder och man kommer nu i huvudsak att tita på bilder över områden som inte tidigare granskats. Kontrollen av biotopskydd görs för att se om exempelvis otillåten avverkning ägt rum.
Men det är inte bara en minskad budget som gör att Skogsstyrelsen anser sig tvungna att bromsa delar av verksamheten. Myndigheten nämner också att rättsutvecklingen kring artskydd tar resurser i anspråk.
.–Det är naturligtvis inte lätta prioriteringar, men när vi får en mindre påse pengar, då behöver vi också anpassa oss. Den pågående rättsutvecklingen inom artskydd kräver dessutom alltmer resurser och det kommer även fortsättningsvis vara ett prioriterat område, säger generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • "Skogen borde få växa klart före slutavverkning"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Simon Rudin.
  SKOGENdebatt. Vad ska hända med våra fastigheter i renbetesland när vi inte får slutavverka? Det undrar skogsägare Simon Rudin som anser att utebliven tillsyn av storskogsbruket fått förödande konsekvenser.
 • Annons
 • Europa eldar med trä

  En perfekt storm har ökat efterfrågan på träbaserade bränslen över hela Europa, rapporterar DN.
 • Är det dags för nya sortiment?

  Virkespriserna har gått upp i vinter, men det har också kostnaderna för till exempel avverkning. Men även priset på energived stiger. Kan höjda priser på skogsbränsle ändra spelplanen? Kan det bli mer lönsamt att satsa på bränsleved? Eller andra mindre vanliga sortiment? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Självsådd contorta blir invasiv art 

  Kategorier: contorta
  När contortatallen introducerades i Sverige trodde man inte att den kunde självföryngras. Det var fel. Nu riskerar trädslaget att bli en invasiv art på myrar i norr. 
 • Nytt nummer av SKOGEN!

  Strax dimper SKOGEN 3/2023 ner i brevlådor landet runt, men redan nu finns det tillgängligt i digital form – för både prenumeranter och lösnummerläsare. Månadens tema är Utbildningsguide.
 • Annons