Färre arbetsolyckor men mer stress

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arbetsolyckorna blir färre men stress och hård arbetsbelastning ökar. Det visar fackföreningen GS miljörapport.

Annons
Annons

Stress och hög arbetsbelastning är ökande orsaker till att råka ut för arbetsskador. Det visar fackföreningen GS (som bland annat organiserar personal på träindustri och inom skogsbruket) arbetsmiljörapport.

2009 angav 35 procent hög arbetsbelastning som orsak till arbetsmiljöskada, den siffran har i den nya rapporten ökat till 50,9 procent.

– Det behövs kunskap, utbildning och en gemensam syn på att fysisk och psykisk arbetsmiljö är viktigt. Det krävs definitivt en högre kunskapsnivå hos arbetsgivare”, säger GS avtalssekreterare Madelene Engman i ett pressmeddelande.

Rapporten visar också att över 60 procent av de som svarade gått till jobbet trots att de är sjuka och att bara hälften av medlemmarna bedömer att de kommer orka jobba till pension. 

Fortfarande är dock arbetsolycka den vanligaste orsaken till så kallad arbetsmiljöskada, 54 procent. Men det är alltså en sänkning jämfört med år 2009 då 62 procent av jobbskadorna uppstått genom plötslig arbetsolycka.

Den vanligaste arbetsskadan är ryggsjukdom följt av ledsjukdom, klämskada och skärskada.

Drygt 1400 GS-medlemmar mellan 45 och 59 år svarade på enkäten som ligger till grund för rapporten. En liknande rapport gjordes år 2009.


Publicerad:
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons