Färre anmälda arbetsolyckor

11 december 2023 Antalet anmälda arbetsolyckor i skogsbruket minskade förra året, enligt Arbetsmiljöverkets siffror.

Färre anmälda arbetsolyckor
Statistiken gäller enbart anmälda olyckor. Foto: Bengt Ek.

Under 2022 anmäldes 96 arbetsolyckor. Det innebär en rejäl minskning jämfört med året innan då 130 anmälningar gjordes. Men skillnader över åren kan bero på olika benägenhet att anmäla. Sedan 2008 har antalet anmälda olyckor i skogsbruket fluktuerat mellan 95 och 120.

De vanligaste olycksorsakerna är förlorad kontroll över maskin eller transportmedel och den näst vanligaste orsaken är fall av person. 

Sedan 2008 har totalt 58 arbetsolyckor haft en dödlig utgång i skogsbruket och skogsindustrin.

Det är Skogsstyrelsens som gjort en genomgång av statistik och den omfattar även SCB:s siffror gällande antal sysselsatta. Där framgår att skogsbruket sysselsatte 30 200 personer 2022 vilket är i nivå med 2021.

Enligt SCB var 13 procent av de sysselsatta i skogsbruket kvinnor. Det ör en minskning med en procent jämfört med föregående år. Överhuvudtaget syns en negativ trend för kvinnor på skogliga jobb. Andelen kvinnor var som högst 2017 med 15 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb