Få söker stormbidrag

26 augusti 2007 Nyplanteringarna efter stormen Gudrun är försenade i Hylte och övriga drabbade områden.

Knappt en fjärdedel av det bidrag som går att söka har betalats ut.
Skogsägarna i det drabbade området har enbart förbrukat en bråkdel av det bidrag som går att söka för nyplantering av skog efter stormen Gudrun. 450 miljoner kronor är avsatta för återplantering, men bara 100 miljoner kronor har betalats ut.

— Vi ligger långt efter med allt och har en fruktansvärt stor areal som ska förberedas och planteras, säger Anders Andersson, områdesansvarig på Södra skogsägarna till Hallandsposten.

Han tror att allt fler kommer att söka bidrag inom den närmaste framtiden.Tiden för att söka stöd har nu förlängts från senast 2008 till 2010.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb