Få kvinnor köper skog

Bild för Stefan Hällberg Written by Stefan Hällberg On the
FASTIGHETER. Bara vart fjärde köp av skog på den öppna marknaden gjordes av en kvinna i fjol. En låg andel med tanke på att nästan 40 procent av skogs­ägarna är kvinnor, men ändå en ökning över några år. 

Enligt LRF Konsult var 19 procent av skogs­köparna kvinnor 2008, medan siffran steg till 24 procent 2017. Även bland ny­etableringar – det vill säga skogsköp av någon som inte äger skog tidigare – och tillköp är trenden att andelen kvinn­liga köpare ökar.

Annons
Annons

Markus HelinMarkus Helin vill se statistik över könsfördelning vid till exempel generationsskiften.I det här fallet handlar det enbart om överlåtelser som varit ute på öppna marknaden via LRF Konsult. Eftersom bolaget har en stor del av marknaden ger siffrorna ändå en bra bild av hur det ser ut.
– Det är bara en mindre del av alla överlåtelser som genomförs på öppna marknaden, ungefär 20 procent. Majori­teten av förvärven av skogs­fastigheter görs genom arv, bodelningar och generationsskiften, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.

Han säger att det vore intressant att se siffror som visar hur många kvinnor som blir skogs­ägare den vägen, men det finns inte någon statistik över det i dag.

Läs mer i SKOGEN 9/2018.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer»

 

Publicerad:
Bild för Stefan Hällberg
Stefan Hällberg
Frilansjournalist
 • Granbarkborren värsta skadegöraren

  Skadorna på skogen ökade kraftigt under förra året på grund av torka och värme. Mest omfattande skador orsakades av granbarkborren.
 • Annons
 • Skogsskador gör att fler vill avverka

  Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare anmälde ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. 
 • Stormvirke räddas genom utskeppning

  Stormen Alfrida i början av januar fällde minst en halv miljon kubikmeter skog varav det mesta i Uppland. Tack vare ett omfattande samarbete kan nu utskeppningarna av stormvirke börja.
 • Annons
 • ”Den svenska skogen –  bioekonomins välsignelse”

  Den hållbara svenska skogen är en välsignelse när vi tar ett steg framåt för att ställa om till bioekonomi. Det sa näringsminister Ibrahim Baylan när han inledningstalade på Bioekonomiskt forum i Stockholm.
 • Gnagskador från kronhjort

  Så mycket kostar hjorten

  VERKTYG. Med den nya appen Kronhjortsskador kan man beräkna kostnaden för dessa djurs barkgnag på granskog. 
 • Annons