Få kvinnor köper skog

Bild för Stefan Hällberg Written by Stefan Hällberg On the
FASTIGHETER. Bara vart fjärde köp av skog på den öppna marknaden gjordes av en kvinna i fjol. En låg andel med tanke på att nästan 40 procent av skogs­ägarna är kvinnor, men ändå en ökning över några år. 

Enligt LRF Konsult var 19 procent av skogs­köparna kvinnor 2008, medan siffran steg till 24 procent 2017. Även bland ny­etableringar – det vill säga skogsköp av någon som inte äger skog tidigare – och tillköp är trenden att andelen kvinn­liga köpare ökar.

Annons
Annons

Markus HelinMarkus Helin vill se statistik över könsfördelning vid till exempel generationsskiften.I det här fallet handlar det enbart om överlåtelser som varit ute på öppna marknaden via LRF Konsult. Eftersom bolaget har en stor del av marknaden ger siffrorna ändå en bra bild av hur det ser ut.
– Det är bara en mindre del av alla överlåtelser som genomförs på öppna marknaden, ungefär 20 procent. Majori­teten av förvärven av skogs­fastigheter görs genom arv, bodelningar och generationsskiften, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.

Han säger att det vore intressant att se siffror som visar hur många kvinnor som blir skogs­ägare den vägen, men det finns inte någon statistik över det i dag.

Läs mer i SKOGEN 9/2018.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer»

 

Publicerad:
Bild för Stefan Hällberg
Stefan Hällberg
Frilansjournalist
 • ”Särintressen styr inte rapportering om klimatnytta”

  DEBATT. Varken Bo Hektor eller andra skogsintresserade klimatvänner behöver känna någon oro över att Sveriges rapportering av utsläpp och upptag från skog- och markanvändningssektorn påverkas av särintressen; skriver Mattias Lundblad och  Hans Petersson, SLU, i en replik.
 • Annons
 • Rätt blandad skog växer bättre

  Blandskogar kan ge bättre trädtillväxt, mer biologisk mångfald, mer bär och vilt samt ett rikare friluftsliv. Men det gäller att blanda rätt.
 • Nu stämmer Södra staten

  Södra bistår två markägare med en stämningsansökan riktad mot staten. Bakgrunden är att Skogsstyrelsen stoppat en avverkning på deras skogsfastighet utanför Åseda i Uppvidinge kommun, utan kompensation.  
 • Annons
 • ”Stoppad inventering riskerar exporten”

  Om inte den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen återupptas sätts hela skogsnäringens framtid på spel, skriver mångåriga skogsanalytikern och tidigare SLU-professorn Sten Nilsson på SvD Debatt.
 • Skogsägare fick rätt mot staten

  Skogsägarna som stämde staten när de hindrades att avverka och nekades ersättning, har fått rätt. Staten ska betala över 18 miljoner kronor till flera markägare, enligt en dom i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.
 • Annons