Få får dispens för stormfällda träd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild.
Få skogsägare i Stockholms län får dispens från kravet om att stormfällda träd ska forslas bort före 1 juli. Svårigheter att ordna transporter är inte skäl nog, enligt Skogsstyrelsen.

Vindfällen på mer än fem kubikmeter per hektar ska enligt skogsvårdslagen vara borforsladet före 1 juli. Anledningen är risken för spridning av granbarkborre. Dispens ges endast under särskilda omständigheter.

Annons
Annons

– Man kan få dispens för nyckelbiotoper där den döda veden gynnar naturvärden eller områden där avverkning är tekniskt svår. Till exempel på öar långt ut i skärgården, säger  Hanna Glöd, skogskonsulent hos Skogsstyrelsen.

Hon berättar att myndigheten fått in många ansökningar i Stockholms län. Majoriteten av dem som hittills ansökt om dispens får dock räkna med avslag.

– Ansökningarna har mest handlat om att det är svårt att få avsättning för virket och att det är svårt att ordna transporter. Men den typen av svårigheter ger inte dispens, säger hon.

Uppland drabbades hårt av Alfrida. 1 500 000 kubikmeter fälldes av stormen i januari. Många skogsägare i området har haft tufft att hitta avverkningshjälp, skogsentreprenörerna har fullt upp.

– Jag förstår att det är svårt. Man får försöka ringa runt och höra med grannar, kanske kan man samverka, säger Hanna Glöd.

Skogsägare som inte får ut virket i tid riskerar alltså böter. Skogsstyrelsen agerar på tips eller vid egna stickprovskontroller. Överträdelser kan leda till polisanmälan.

– Men det ska vara en tydlig överträdelse. Den som har sex kubikmeter stormfällda träd per hektar kommer knappast att anmälas, säger hon.

Skogsstyrelsen har under våren varnat för gynnsamma omständigheter för barkborreangrepp. Varmt väder i kombination med  färska, fällda träd ger skadeinsekten de bästa förutsättningar att lägga ägg och massföröka sig.

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons
 • Jacob Edlund, Biometria

  Kritiserade mätmetoden dominerar fortfarande

  MATRISFUB. Ett år senare har fortfarande inget av sågverken börjat använda den nya formen av topp-rot-mätning som Biometria rekommenderar. Matriserna är fortfarande kvar.
 • Baltspecial i Virkesstudion 

  I avsnitt 17 av Virkesstudion står den baltiska virkesmarknaden i fokus.
 • Annons