Få får dispens för stormfällda träd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild.
Få skogsägare i Stockholms län får dispens från kravet om att stormfällda träd ska forslas bort före 1 juli. Svårigheter att ordna transporter är inte skäl nog, enligt Skogsstyrelsen.

Vindfällen på mer än fem kubikmeter per hektar ska enligt skogsvårdslagen vara borforsladet före 1 juli. Anledningen är risken för spridning av granbarkborre. Dispens ges endast under särskilda omständigheter.

Annons
Annons

– Man kan få dispens för nyckelbiotoper där den döda veden gynnar naturvärden eller områden där avverkning är tekniskt svår. Till exempel på öar långt ut i skärgården, säger  Hanna Glöd, skogskonsulent hos Skogsstyrelsen.

Hon berättar att myndigheten fått in många ansökningar i Stockholms län. Majoriteten av dem som hittills ansökt om dispens får dock räkna med avslag.

– Ansökningarna har mest handlat om att det är svårt att få avsättning för virket och att det är svårt att ordna transporter. Men den typen av svårigheter ger inte dispens, säger hon.

Uppland drabbades hårt av Alfrida. 1 500 000 kubikmeter fälldes av stormen i januari. Många skogsägare i området har haft tufft att hitta avverkningshjälp, skogsentreprenörerna har fullt upp.

– Jag förstår att det är svårt. Man får försöka ringa runt och höra med grannar, kanske kan man samverka, säger Hanna Glöd.

Skogsägare som inte får ut virket i tid riskerar alltså böter. Skogsstyrelsen agerar på tips eller vid egna stickprovskontroller. Överträdelser kan leda till polisanmälan.

– Men det ska vara en tydlig överträdelse. Den som har sex kubikmeter stormfällda träd per hektar kommer knappast att anmälas, säger hon.

Skogsstyrelsen har under våren varnat för gynnsamma omständigheter för barkborreangrepp. Varmt väder i kombination med  färska, fällda träd ger skadeinsekten de bästa förutsättningar att lägga ägg och massföröka sig.

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

  Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 
 • Annons
 • Busas det i din skog?

  Har du råkat ut för problem med skador på nyplanterad skog efter skoterkörning? Kanske får du störande besök av andra fordon eller lösspringande hundar? Eller används skogen som dumpningsplats? Eller möts du av besökare som precis som du förstår att njuta av och vara rädd om skogen? Svara på Månadens fråga!
 • ”Förbjud högstubbar av gran”

  Kategorier: debatt, Björn Särnmark
  SKOGENdebatt. Hur kan Skogsstyrelsen kräva att det ska lämnas högstubbar på hyggen som blir rena yngelhärdarna för granbarkborre - har vi inte lärt av historien? Det undrar tidigare skogvaktaren Björn Särnmark i Värmland.
 • Annons
 • Lena Larsson

  Så minskar skogsbruket utsläppen

  Skogens roll i klimatarbetet är betydelsefull och branschen slår sig gärna för bröstet så att hjälte­glorian guppar. Men skogs­brukets verksamheter i sig sörplar bränsle och genererar utsläpp och det finns stort utrymme för förbättringar.
 • Visst hopp om minskade barkborreskador

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Under 2019 minskade förökningen av granbarkborre jämfört med 2018. Det ger visst hopp om att ökningstakten av barkborreskador avtar i sommar, enligt en studie från SLU.
 • Annons