Få barkborrar höjer massavedspris

10 september 2007 Södra höjer priset på barrmassaved med 40 kronor per kubikmeter till 300 kronor per m3fub. Prishöjningen gäller kontraktering från och med den 1 augusti 2007.

Få barkborrar höjer massavedspris

Orsaken är att mängden granbarkborreskadad skog som kommer att avverkas under hösten blir betydligt mindre än befarat. Därmed kommer Södras lager att minska snabbare än beräknat.

Södra har tidigare aviserat en höjning av priset på björkmassaved med 40 kronor till 300 kronor per kubikmeter. Priset för talltimmer har höjts med 30 kronor per m3fub. Båda prishöjningarna gäller från och med första augusti. Dessutom erbjuds en premie på 20 kronor per m3fub för kontraktering och leverans av talltimmer under hösten.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb