Exporten ökar till Finland

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Virkesmarknad. Trenden är tydlig, exporten av rundvirke från Sverige till Finland är stigande. Det beror på de lägre priserna i Sverige och att Sverige har avlöst Ryssland som exportör av timmer till Finland.

Det säger Petteri Pihlajamäki, vice vd på konsultföretaget Pöyry Forest Industrial Consulting. Han har 22 år inom sitt företag och har sett hur exportflödena har förändrats under åren.
— Nu är det alltså de höjda ryska exporttullarna som förändrat situationen, säger han. I det läget är det svenska virket räddningen för den finländska industrin.

Annons
Annons

År 2006 var var den finländska importen från Ryssland cirka 14 miljoner kubik. Under 2007 uppgick den till 8-9 miljoner. Mellanskillnaden måste nu tas någon annanstans, mycket kommer då från Sverige.
— Den svenska virkesmarknaden är regionaliserad, alltså uppdelad mellan olika köpare, framför allt i södra Sverige. Konkurrensen är därmed begränsad. Det är en orsak till de lägre priserna. En annan är att de stora bolagen SCA och Holmen innehar flera miljoner hektar egen skog. Dessa bolag har alltid kunnat pressa priserna genom att göra egna uttag.

I södra Finland däremot domineras virkesmarknaden av de tre stora bolagen, UPM, Mätsalito och Stora Enso som konkurrerar om råvaran. Det har varit prishöjande. 90 procent av råvaran finns i södra Finland. I Finland äger inte heller bolagen skog i någon större utsträckning. UPM är det enda bolag som äger skog, cirka 800 000 hektar. Det kan jämföras med SCA som är Europas största skogsägare med ett innehav på 2,6 miljoner hektar.
— Även skogsägarrörelsen har en helt annan dominans i vissa regioner i Sverige och har på det sättet inte haft anledning att höja priserna.

Förra året ökade de finländska uttagen med 8 miljoner kubik tack vare höga priser. Men nu är gränsen nådd, menar Petteri Pihlajamäki.
— De högre priserna kunde i viss mån kompensera bortfallet från Ryssland. Men nu är marknaden vikande i Europa och då har industrin här inte råd att köpa finländsk råvara i samma utsträckning. Sverige blir då målet. Det är bra för de svenska skogsägarna men inte för den finländska industrin.

Den här utvecklingen kommer att fortsätta spår Pihlajamäki. Nu är den ryska tullen 10 euro per kubik. Den första april höjs den till 15 euro. Om inte presidentvalet i Ryssland ändrar på planerna kommer tullen 2009 på barrved att vara 50 euro och höjas till samma nivå 2011 på björk.
— I det läget är all import fullståndigt oekonomisk. Detta är ytterligare ett skäl till att efterfrågan i Sverige kommer att öka och sannolikt även priserna.

Enligt EU:s energidirektiv så ska 20 procent av energibehovet i Europa produceras med förnybar energi år 2020. I Sverige ska ökningen av biobränsleenergi öka med 10- 15 procent till 2020.
— Det blir mycket tufft. Men det går att klara. Framför allt kommer massaindustrin i våra länder att få det besvärligt. På kort sikt är direktivet ett allvarligt hot, men på lång sikt är det en möjlighet och en utmaning.
Pihalajamäki menar att skogsindustrin måste bredda sina verksamhetsområden och utvinna mer högförädlade produkter ur skogen. Ett första tecken i Finland är ett projekt som UPM och Stora Enso enats om. De ska bygga en pilotanläggning för att utvinna biodiesel ur grot.

Andra hot mot den skandinaviska massa- och pappersindustrin är massa baserad på snabbväxande trädslag som eukalyptus. Frågan är bara i vilken utsträckning den kortfibriga massan kan ersätta den långfibriga barrmassan.
— Trenden är redan igång. Allt flera pappersprodukter görs av kortfibrig massa. Eukalyptus konkurrerar i första hand med den kortfibriga björken. Delvis kan man väl säga att de många nya bruken i bland annat Sydamerika redan har satt press på bruken uppe hos oss. Men det kommer nog alltid att finnas behov av långfibrig massa. Kraftpapper och emballage som kräver styrka måste nog även i framtiden göras av långa fibrer. Dessa produkter är det tekniskt svårt att göra av eukalyptusträ, menar Petteri Pihlajamäki.

Text: Lars Åkerman larsakerman [at] telia [dot] com>larsakerman [at] telia [dot] com

Publicerad:
 • Därför får de Föreningen Skogens priser

  Föreningen Skogens pristagare uppmärksammades på Forum för bioekonomi idag där de även fick motta gratulationer av Kung Carl XVI Gustaf. Här kan du läsa motiveringarna.
 • Annons
 • Trävaror lyfte Södras första kvartal

  Ökade priser på sågade trävaror gav Södras rörelseresultat för första kvartalet ett kraftigt uppsving.
 • Håll koll på lastbilens brandskydd

  Om en timmerbil drabbas av brand utan att ha rätt släckningsutrustning är det inte säkert att försäkringen gäller. Medvetenheten om detta, och brandskyddsnormer överhuvudtaget, varierar, enligt Dafo Vehicle som utvecklar släckningssystem.
 • Annons
 • "Hög tid ta itu med missuppfattningar om skog och klimat”

  SKOGENdebatt. Det finns  många missuppfattningar om skogen och klimatet. En fristående tankesmedja för skog skulle kunna nå ut med vad som behöver göras, skriver Reidar Persson
 • Virkesstudion #57 – Uppdatering med Magnus Thor

  Viktiga skogsägardatum samt kunskap från en stor skogsentreprenör sprids i det här avsnittet av Virkesstudion.
 • Annons