Expertkunskap i klimat samlas

24 november 2009 Skogsinitiativets expertgrupp agerade aktivt och kom med värdefulla idéer när de i dagarna träffades för första gången. Temat för expertgruppen är kopplingen mellan skog, klimat och fattigdomsfrågor. Gruppen som är oberoende, skall fungera rådgivande till Skogsinitiativets aktiviteter inom området.

Gruppen består av en gedigen samling av personer från såväl näringslivet, myndigheter, forskare och civila samhället. Utöver att vara rådgivande skall gruppen även fungera som ett forum för dess medlemmar där man genom sina olika bakgrunder och perspektiv kan utbyta information samt väcka aktuella frågor till diskussion.

Gruppens oberoende ordförande är Johan Schaar. Han har mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete och är väl uppdaterad inom klimatfrågan i sin nuvarande roll som chef för sekretariatet till regeringens kommission för klimat och utveckling.

Det konstaterades under mötet att Skogsinitiativet med forskarnätverket Focali (Forest Climate and Livelihood research network) är på rätt väg. Arbetet täcker de viktigaste aktuella frågorna kring klimat och skogsbruk kopplat till utveckling.

Medlemmarna av gruppen förväntar sig att på framtida möten få möjlighet att nå ännu djupare i tematiska diskussioner för att bidra till utvecklingen av Skogsinitiativets aktiviteter.

Läs mer om Skogsinitiativet»

Läs mer om Focali»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb