”Exceptionellt läge”  – PEFC inför undantag

14 april 2020 Skogsstandarden PEFC gör vissa undantag i kraven för att underlätta för skogsvårdsföretag i ett exceptionellt läge.

Restriktionerna på grund av Covid-19 påverkar även skogsbruket, bland annat genom svårigheten att säsongsanställa personal från andra länder.

Styrelsen för standardiseringsorganet PEFC har därför beslutat att göra vissa undantag i kraven. Exempelvis kan certifierade företag nu ha rätt att sänka kompetenskraven och erbjuda arbete till de som normalt inte arbetar inom skogsbruket. Under vissa villkor kan även ocertifierade skogsvårdsföretag anlitas för manuella och motormanualla uppdrag utan att uppdragsgivaren förlorar sin certifiering.

När det gäller utbildningar så råder också undantag från kravet på fältkurser. Däremot ska distansutbildningar alltid genomföras.

Här kan du läsa vad som gäller

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb