Europa förlorar skogsfåglar

13 juli 2007 Skogsfåglarna blir allt färre i Europa. En sammanställning av fågelstudier visar att antalet av de vanliga skogsfåglarna har minskat med nio procent de senaste 25 åren.

I det allt intensivare brukade jordbrukslandskapet är nedgången alarmerande 44 procent. Men forskare menar att förändringar slår igenom långsammare i skogen. Dagens siffror kan vara en varning om en värre utveckling.

Tidskriften Scottish Forestry skriver att nedgången är särskilt stor i norra Europas boreala skogar där de antas vara hotade av mycket intensiv skogsbruksexploatering.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb