EU-valet & skogen: MP svarar

2 maj Skogen kommer att vara ett viktigt område i sommarens val till EU-parlamentet. SKOGEN ställde fem frågor till de åtta riksdagspartierna. I dag: Miljöpartiets EU-parlamentariker Pär Holmgren.

EU-valet & skogen: MP svarar
Pär Holmgren (MP) Foto: Eric Vidal

Låst artikel för våra prenumeranter

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa hela artikeln?

Föreningen Skogen

Då behöver du bli prenumerant på Tidningen Skogen, en helt oberoende tidning för ett lönsamt skogsbruk och god naturvård.Skoglig läsning under hela året där du får nörda ner dig i skogsskötsel, virkesmarknad och teknik.Du har även valmöjligheten att bli medlem i Föreningen Skogen för att ta del av ännu mer kunskap genom exkursioner och digitala skogsfrukostar.

  • Tillgång till artiklar på skogen.se
  • Tidningen Skogen hem till brevlådan (11 nr)
  • E-tidning
  • Mediaarkiv
Se prenumererationserbjudanden här Köp prenumeration här

Redan prenumerant?

Prenumererar du redan på Tidningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

Hur kommer dina folkvalda att rösta i EU- parlamentet och vilka skogsfrågor tänker de driva kommande mandatperiod? SKOGEN ställde fem frågor till samtliga riksdagspartiers toppkandidater i parlamentsvalet. Under de kommande dagarna presenterar vi dem i bokstavsordning efter partiets namn.

I dag är det Miljöpartiets tur och den som svarar är Pär Holmgren, sedan tidigare EU-parlamentariker och även kandidat i årets val.

Här är frågorna:

1. Vilken är den viktigaste enskilda skogspolitiska frågan för ditt parti att driva i EU- parlamentet den kommande mandatperioden?

2. Finns det något skogspolitiskt förslag inom EU i dag som ni vill arbeta mot, för att stoppa eller förändra?

3. Vilken enskild fråga eller politiskt förslag inom EU har störst påverkan på enskilda skogsägare i Sverige?

4. Vilket genomslag, anser du, har skogspolitiska frågor i den partigrupp som ditt parti tillhör?

5. Sammanfatta i max fem punkter hur EU:s skogspolitik ser ut om fem år, inför nästa parlamentsval, om ditt parti får fullt gehör för sin politik.

Så här svarade Pär Holmgren:

1.

– För MP är det tydligt att skogen har en enormt viktig roll att spela i kampen mot klimatförändringarna och förlusten av den biologiska mångfalden, både i närtid och på lång sikt. Under nästa mandatperiod kommer vi därför fortsätta att driva på för att EU-lagstiftning ska bidra till att göra det mer lönsamt för skogsägare att bevara men också bruka skogen utan att förbruka artmångfald eller kolsänkor.

2.

– Det finns inga skogspolitiska förslag på EU-nivå i dag som vi arbetar emot. Däremot finns ett antal förslag eller utlovade initiativ som vi önskar stärka och bättre anpassa till de behov vi ser i skogen och bland skogsägare i dag.

– Det handlar till exempel om att styra om mer medel till skydd, restaurering och mer naturnära skogsbruk och att skapa bättre och jämförbar information om tillståndet i EU:s skogar, inte minst för att skapa möjligheter för markägare att lättare bevara den mest värdefulla naturen i ur- och naturskogar.

3.

– Den nya skogsstrategin som presenterades den här mandatperioden är otroligt viktig för skogsägare i Sverige för att den till skillnad från den tidigare betonar skogens många roller, bortom ren resursutvinning, och förordar att vårt sätt att använda skogen måste vara inom hållbara gränser.

– Förhoppningsvis innebär det att vi inför åtgärder för att säkerställa ett bättre ekologiskt tillstånd i EU:s skogar, är en förutsättning för långsiktig produktivitet för enskilda skogsägare.

4.

– Den gröna gruppen har stor respekt för och bred kunskap om skogspolitiska frågor, och driver på för att förbättra både villkor och ekonomiska incitament för att skydda höga naturvärden och för skogsägare att kunna bruka sina skogar även långsiktigt.

5.

– Skogsbruket har anpassats efter EU:s naturmiljölagstiftning och bidrar till de globala målen för naturen. Lagstiftning har bidragit till höjd lönsamhet för enskilda skogsägare, och gjort det mer lönsamt att bruka skogen utan att förbruka artmångfald eller kolsänkor, vilket lett till att kalhyggen minskat till storlek och antal. EU:s ur- och naturskogar omfattas av skydd och miljöskadliga subventioner omdirigeras till att i stället stödja införandet av målet att skydda 30 procent av EU:s natur. Restaurering av skogsekosystem och åtgärder för att stärka EU:s kolsänka prioriteras för att säkerställa motståndskraftiga skogar och långsiktig produktivitet.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb