EU-valet & skogen: M svarar

3 maj Skogen kommer att vara ett viktigt område i sommarens val till EU-parlamentet. SKOGEN ställde fem frågor till de åtta riksdagspartierna. I dag: Moderaternas EU-parlamentariker Jessica Polfjärd.

EU-valet & skogen: M svarar
Jessica Polfjärd (M) Foto: Mathieu Cugnot

Låst artikel för våra prenumeranter

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa hela artikeln?

Föreningen Skogen

Då behöver du bli prenumerant på Tidningen Skogen, en helt oberoende tidning för ett lönsamt skogsbruk och god naturvård.Skoglig läsning under hela året där du får nörda ner dig i skogsskötsel, virkesmarknad och teknik.Du har även valmöjligheten att bli medlem i Föreningen Skogen för att ta del av ännu mer kunskap genom exkursioner och digitala skogsfrukostar.

  • Tillgång till artiklar på skogen.se
  • Tidningen Skogen hem till brevlådan (11 nr)
  • E-tidning
  • Mediaarkiv
Se prenumererationserbjudanden här Köp prenumeration här

Redan prenumerant?

Prenumererar du redan på Tidningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

Hur kommer dina folkvalda att rösta i EU- parlamentet och vilka skogsfrågor tänker de driva kommande mandatperiod? SKOGEN ställde fem frågor till samtliga riksdagspartiers toppkandidater i parlamentsvalet. Under de kommande dagarna presenterar vi dem i bokstavsordning efter partiets namn.

I dag är det Moderaternas tur och den som svarar är Jessica Polfjärd, sedan tidigare EU-parlamentariker och även kandidat i årets val.

Här är frågorna:

1. Vilken är den viktigaste enskilda skogspolitiska frågan för ditt parti att driva i EU- parlamentet den kommande mandatperioden?

2. Finns det något skogspolitiskt förslag inom EU i dag som ni vill arbeta mot, för att stoppa eller förändra?

3. Vilken enskild fråga eller politiskt förslag inom EU har störst påverkan på enskilda skogsägare i Sverige?

4. Vilket genomslag, anser du, har skogspolitiska frågor i den partigrupp som ditt parti tillhör?

5. Sammanfatta i max fem punkter hur EU:s skogspolitik ser ut om fem år, inför nästa parlamentsval, om ditt parti får fullt gehör för sin politik.

Så här svarade Jessica Polfjärd:

1.

– Under de kommande åren har vi en unik möjlighet att forma en politik som kan främja det svenska skogsbruket genom att utveckla vår bioekonomi. I oroliga tider börjar allt fler inom EU se värdet av en aktiv skogsnäring som kan hjälpa till att fasa ut det fossila. Det är en öppning som Moderaterna har varit drivande för och en möjlighet som vi vill vara med och tillvarata.

2.

– Vi är djupt skeptiska mot förslag som utmanar det svenska självbestämmandet över skogen och inskränker äganderätten. Vi kommer alltid att motarbeta den typen av förslag, på samma sätt som vi var emot den nya europeiska naturrestaureringslagen.

3.

– Ett förslag som kommer att få stor påverkan på enskilda skogsägare är den nya naturrestaureringslagen. Vi röstade emot förslaget då vi anser att det är ett hot mot äganderätten och det nationella självbestämmandet, samt att det riskerar att leda till att våra skogs- och jordbrukare inte får rätt att bruka sin egen mark. Det är varken hållbart eller rimligt.

– Tyvärr valde en majoritet av de svenska partierna att rösta för förslaget (se fotnot).

4.

– Att frågor som rör skogen och det aktiva skogsbruket ligger högt på agendan i den partigrupp som Moderaterna tillhör, EPP, har inte alltid varit givet. Vi ska komma ihåg att Sveriges förutsättningar är unika i Europa och M har därför arbetat oerhört hårt för att belysa vikten av skogsbruket, för Sverige såväl som för hela EU, och jag är väldigt stolt över att det har gett resultat.

– EPP är i dag en grupp som tar tydlig ställning för det aktiva skogsbruket och för skogsägares rätt att bestämma över sin mark. Det har tydligt setts i arbetet med EU:s miljölagstiftning.

5.

– M vill att EU-samarbetet används för att ta fram gemensamma lösningar på problem som inte ­förhåller sig till medlemsländernas gränser. Det kräver en miljö- och klimatpolitik som är samlad och ambitiös samtidigt som den beaktar medlemsländernas vitt skilda förutsättningar.

– Vår politik sätter tydliga ramar utan att detaljreglera det som redan fungerar bra, som det svenska skogsbruket. I stället stärker vi den inre marknaden så att skogens produkter kan flöda fritt inom EU.

FOTNOT: Sedan frågorna besvarades har dock detta lagförslag fällts av bland andra Ungern och Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb