EU-valet & skogen: L svarar

1 maj Skogen kommer att vara ett viktigt område i sommarens val till EU-parlamentet. SKOGEN ställde fem frågor till de åtta riksdagspartierna. I dag: Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro.

EU-valet & skogen: L svarar
Karin Karlsbro (L)

Låst artikel för våra prenumeranter

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa hela artikeln?

Föreningen Skogen

Då behöver du bli prenumerant på Tidningen Skogen, en helt oberoende tidning för ett lönsamt skogsbruk och god naturvård.Skoglig läsning under hela året där du får nörda ner dig i skogsskötsel, virkesmarknad och teknik.Du har även valmöjligheten att bli medlem i Föreningen Skogen för att ta del av ännu mer kunskap genom exkursioner och digitala skogsfrukostar.

  • Tillgång till artiklar på skogen.se
  • Tidningen Skogen hem till brevlådan (11 nr)
  • E-tidning
  • Mediaarkiv
Se prenumererationserbjudanden här Köp prenumeration här

Redan prenumerant?

Prenumererar du redan på Tidningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

Hur kommer dina folkvalda att rösta i EU-parlamentet och vilka skogsfrågor tänker de driva kommande mandatperiod? SKOGEN ställde fem frågor till samtliga riksdagspartiers toppkandidater i parlamentsvalet. Under de kommande dagarna presenterar vi dem i bokstavsordning efter partiets namn.

I dag är turen kommen till Liberalerna och den som svarar är Karin Karlsbro, sedan tidigare EU-parlamentariker och även kandidat i årets val.

Här är frågorna:

1. Vilken är den viktigaste enskilda skogspolitiska frågan för ditt parti att driva i EU- parlamentet den kommande mandatperioden?

2. Finns det något skogspolitiskt förslag inom EU i dag som ni vill arbeta mot, för att stoppa eller förändra?

3. Vilken enskild fråga eller politiskt förslag inom EU har störst påverkan på enskilda skogsägare i Sverige?

4. Vilket genomslag, anser du, har skogspolitiska frågor i den partigrupp som ditt parti tillhör?

5. Sammanfatta i max fem punkter hur EU:s skogspolitik ser ut om fem år, inför nästa parlamentsval, om ditt parti får fullt gehör för sin politik.

Så här svarade Karin Karlsbro:

1.

– För L är det utifrån de senaste årens erfarenhet viktigt att jobba för att Sverige ligger mer i framkant och är mycket mer proaktiva i EU när det gäller skogen och frågor som indirekt berör skogspolitiken. En skogsnation som Sverige behöver vara en starkare röst i Bryssel. 

2.

– Den gångna mandatperioden har präglats av ­historiskt stora satsningar på klimat och miljö med en lång rad förslag som direkt och indirekt påverkar skogsnäringen. På flera områden ska nu arbetet genomföras och då är det viktigt att detta följs upp noggrant och utvärderas.

– L har varit med och förhandlat avskogningsförordningen som syftar till att säkerställa att produkter som trävaror, kaffe, kakao och palmolja inte bidrar till global avskogning. Detta är en lag som skär tvärs genom handelspolitik och skogspolitik och för oss är det viktigt att följa upp så att den når sitt syfte – nämligen hållbar handel, inte grön protektionism.

3.

– Den gröna omställningen inom ramen för Fit for 55-paketet (se fotnot nedan) innebär att EU tar historiska steg mot att nå klimatmålen. Det innebär också att det ställs högre krav på skogens förvaltning. Bland annat ska den svenska skogens funktion som kolsänka utökas med fyra miljoner ton till och med år 2030. Liberalerna värnar äganderätten, och vill därför att regleringen av kolsänkan i första hand ska ske inom den statliga skogsförvaltningen.

– På samma sätt, och av samma skäl, bör förvaltningen av den statliga skogen anpassas för att till största möjliga och nödvändiga del bidra till Sveriges åtaganden och förpliktelser, vad gäller målsättningar för biologisk mångfald och naturvärden, där måttstocken för måluppfyllelse är storleken på skyddad areal.

4.

– Mycket stort. Gruppen Renew Europe har i egenskap av parlamentets tredje största fungerat som kungamakare i parlamentet och spelat en avgörande roll i förhandlingarna.

5.

– Skogens ekosystemtjänster som kolsänka och bevarande av biologisk mångfald är helt avgörande för att vi ska klara av att stoppa klimatförändringarna och förhindra förlust av biologisk mångfald. Detta ska speglas i Sveriges EU-åtaganden, men hur det sker på ett effektivt sätt ska beslutas nationellt.

– Som liberaler värnar vi äganderätten. Miljönytta och äganderätt ska balanseras. Vidare tar EU globalt ansvar för att motverka illegal avskogning samt främjar forskning och utveckling när det gäller skogen.

FOTNOT Fit for 55 är en samling lagstiftningsförslag från EU med avsikt att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030, jämfört med 1990 års nivåer.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb