”EU skapar osäkerhet  i stark skogssektor”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild.
Marknaden för skogsfastigheter fortsätter att vara superstark. Men EU-förslag som kan begränsa skogsbruket skapar osäkerhet, anser Handelsbanken i sin nya rapport.
Lågt ränteläge, en stark ekonomisk pandemiåterhämtning i Sverige samt hög efterfrågan på sågtimmer – allt detta gör att genomsnittspriserna fortsätter att ligga högt på skogsfastigheter och skapa ett stort utbud, enligt Skogsrapport från Handelsbanken 2022. 
– Det är en fortsatt väldigt stark miljötrend att äga skog och trots politisk osäkerhet fortsätter priserna stiga. Vi ser allt fler förstagångsköpare som ser skogen som en säker och långsiktig investering, säger Christian Kopfer, aktieanalytiker specialiserad på skog och råvaror hos Handelsbanken, i ett pressmeddelande.
Som exempel på den politiska osäkerheten nämns att EU:s taxonomi och nya skogsstrategi går mot allt högre krav när det gäller hållbart skogsbruk och hänsyn till biologisk mångfald. Dessutom lyfts vikten av skogens roll som kolsänka. Det här är frågor som skulle kunna innebära lägre avverkningsnivåer och mindre inflytande för skogsägaren, anser banken.
Det här ger en splittrad framtidsprognos, enligt rapporten. EU vill främja användningen av hållbart producerade skogsprodukter och betonar alltså samtidigt skogens roll för den biologiska mångfalden och som kolsänka. Den här kombinationen av begränsat virkesuttag och ökad efterfrågan skulle kunna leda till dramatiska prisuppgångar på svenskt virke. Men, resonerar banken, frågan är om det kan kompensera skogsägaren för det minskade uttaget och ökade kostnader för alternativa skogsbruksmetoder.
– Även om initiativen i nuläget är förslag ger de en fingervisning om hur framtida tvingande policyers kan komma att se ut, säger Josefin Johansson, hållbarhetsanalytiker hos Handelsbanken.
 
REKORDSTARKA SÅGVERK
Året som gått har dock mycket på plussidan för den skogliga sektorn. De mycket höga genomsnittspriserna på sågade trävaror har lett till rekordresultat för svenska sågverk. Rörelsevinstmarginalerna har legat på mellan 30 och 50 procent.
Efter att ha pratat med sågverksrepresentanter spår banken visserligen sänkta trävarupriser under fjärde kvartalet i år, faktiskt med så mycket som 15-20 procent. Men långsiktigt så tror man ändå på en god lönsamhet.  
– En gradvis nedgång kan väntas men det finns en stark strukturell efterfrågan då allt fler efterfrågar förnyelsebart byggmaterial och där exempelvis korslimmat trä tar marknadsandelar från betong. Magnituden av nedgången begränsas, säger Christian Kopfer.
Även massa- och pappersbruken kan se tillbaks på ett starkt år. Inte minst tack vare att förpackningsmaterial fått ett uppsving genom ökad e-handel under pandemin. Minskad användning av plastpåsar har också lett till ökad efterfrågan på säckpapper.
En planerad utbyggnad av skogsindustrin i Sydamerika 2022 med ett större marknadsutbud som följd väntas dock ge sänkta priser i Europa, enligt Handelsbankens rapport.
 
 
 

Annons
Annons

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Våga vara nyfiken på jämställdhetsarbete”

  ”Jag tycker att reflektion är en nyckel i jämställdhetsarbete. Om man vågar vara nyfiken så kommer man långt.” Det säger Susanne Öberg i Sista ordet i tidningen SKOGEN.
 • Annons
 • ”EU-förslag hotar svensk skogsindustri”

  EU-förslag rörande markanvändning skulle minska de svenska avverkningarna i en omfattning som hotar en stor del av den svenska skogsindustrin, enligt Svebio.
 • Så mycket avverkningsanmäldes i fjol

  Den avverkningsanmälda arealen ökade med fyra procent i fjol. På länsnivå var dock variationerna stora. Halland stack ut med en ökning på 45 procent.
 • Annons
 • Vida förvärvar hyvleri

  Kategorier: Vida. V-Timber
  Vida-koncerner förvärvar hyvleriet V-Timber i Vrigstad i Sävsjö kommun.
 • Har skogsmark blivit för dyr?

  Under 2021 fortsatte priserna på skogsfastigheter att stiga över nästan hela landet. Har det gått för långt? Har för mycket av skogen blivit rena investeringsobjekt? Har du själv fått avstå markköp – eller frestats att sälja? Är värdeökningen rent av bara bra för den som äger skog? Svara på månadens fråga!
 • Annons