”EU ökar inflytandet – i Sverige diskuteras annat”

18 mars 2022 EU är på gång att införa ett skogspaket som kraftigt utmanar den svenska skogsmodellen. Men i Sverige diskuterar vi helt andra skogsfrågor, enligt Skogsstyrelsens omvärldsanalys.

”EU ökar inflytandet  – i Sverige diskuteras annat”

EU-kommissionen anser att skogen är en delad angelägenhet.  Man väver in skogsfrågor i en rad andra politikområden som klimat, miljö, handel, energi, finans och jordbruk, anser myndigheten. Det här går på kollisionskurs med den svenska synen som är att det nationella självbestämmandet kring skogen ska värnas. 

Men på hemmaplan handlar skogsdebatten mest om ökad avreglering och ökad frihet för skogsägare, enligt Skogsstyrelsen som oroas över detta.

– Vi i Skogsverige måste lyfta blicken. Omvärldsfaktorer som globala trender och utvecklingen i EU-politiken kring skog påverkar och utmanar den svenska skogssektorn mycket, säger Stefan Karlsson, utredare på Skogsstyrelsen, i en kommentar till omvärldsanalysen.

Där poängteras också att EU genomför  en snabb policyutveckling och implementering av ett skogspaket.  

”EU:s skogspaket betonar främst klimat och biologisk mångfald och strävar mot att minska avverkningen, öka kolsänkan och styra skoglig biomassa mot långlivade produkter”, skriver Skogsstyrelsen.

Annat som kan komma att ha stor inverkan på det svenska skogsbruket är den globala finansmarknaden som driver frågan om hållbara investeringar. Det innebär både en utmaning och en möjlighet för svenskt skogsbruk och skogsindustri, konstaterar Skogsstyrelsen.

Till omvärldsanalysen

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb