”EU-lagstifta om skogsbrukets möjligheter"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Tack vare förmågan att binda kol är skogen också en stor tillgång för att nå EU:s klimatmål. Därför måste skogsbrukets potential maximeras i EU:s lagstiftning. Reglerna måste främja ett aktivt och klimatsmart skogsbruk, som även skapar hållbar regional tillväxt och jobb. Det skriver två socialdemokratiska EU-parlamentariker i tidningen Land.

En stor del av de politiska ramarna för skogsnäringens villkor beslutas på EU-nivå. Därför är det viktigt att lagstiftningen i EU hjälper, snarare än stjälper, ett hållbart skogsbruk och främjar vår svenska biobaserade ekonomi. Här har svenska EU-parlamentariker ett stort ansvar, skriver Jytte Guteland  och Jens Nilsson.

Annons
Annons

Läs artikeln i Land

Opinion
Publicerad:
 • Avverkningarna minskar i år

  Kategorier: skogsavverkning
  De totala avverkningarna väntas landa på 91 miljoner skogskubikmeter i år, en minskning med tre procent jämfört med förra året.
 • Annons
 • Skogspodden gör hembesök hos trädförädlare

  I avsnitt 71 besöker Skogspodden Bo Karlsson, som är skogsgenetiker, på hans gård i Södra Vi.
 • De får årets Guldkvistar

  Stora Insatser för säkrare skogsarbete, kvinnligt nätverksbyggande och nationell klimatsamordning belönas med Föreningen Skogens Guldkvistar.
 • Annons
 • "Bioekonomin blir inget slukhål av virke"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Bioekonomi
  SKOGENdebatt. Att bioekonomin kommer att orsaka ett slukhål i virkesförsörjningen sprids som en sanning. Men det är en slutsats som bygger på felaktiga antaganden, skriver Sten B Nilsson och Nippe Hylander.
 • Massafabrik

  Har botten gått ur massavedsmarknaden?

  Priserna faller, pappersmaskiner stänger. Tror du att det kommer en återhämtning, eller kommer svensk massaved att konkurreras ut när produktionen ställs om från grafiskt papper till förpackningar? Eller är våra svenska träfibrer och vår teknik oslagbara? Svara på månadens fråga!
 • Annons