EU-förslag vill begränsa skogsbränslen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Användningen av grot, det vill säga grenar, ris och toppar, bör begränsas vid energiproduktion, anser EU. Foto: Bengt Ek.
EU-parlamentet vill begränsa användandet av restprodukter från skogen som bioenergi. Förslaget som nyligen röstades fram har väckt starka reaktioner.

I förslaget från EU-parlamentets miljöutskott vill man se en begränsad användning av det som kallas primära skogsbränslen. Begreppet omfattar bland annat avverkningsrester som grot, rötved och stubbar. EU vill hellre att skogsspillet används för mer långlivade syften.

Annons
Annons

Begränsningen diskuteras i samband med att förnybartdirektivet, som ska främja en övergång till förnybara energikällor, ska ändras.
Men enligt kritikerna skulle de föreslagna ändringarna istället äventyra tillgången på förnybar energi.
– Bioenergi står för cirka 60 procent av EU:s förnybara energimix. Vad det kommer att ersättas med är oklart, säger Mårten Larsson, ansvarig för bioenergifrågor på Skogsindustrierna, i en presskommentar.
– Många företag inom EU planerar stora klimatinvesteringar baserade på restprodukter från skogen, till exempel avancerade biobränslen, fossilfri industri eller koldioxidlagring från biomassa. Nu måste de kanske ompröva sina klimatmål och strategier. Lika viktig är frågan om vad man ska göra med redan gjorda investeringar, säger han.
 
"DRIV PÅ RÄTTEN ATT ANVÄNDA SKOGLIG BIOMASSA"
Mårten Larsson uppmanar medlemsländerna att i de fortsatta samtalen driva på hårt för rätten att använda primär skoglig biomassa som en del av vad han beskriver som "fossilfria och kostnadseffektiva energisystem".
Svebio (Svenska Bioenergiföreningen) påpekar att Sveriges största energikälla är just bioenergi. Den står för 38 procent av vår energianvändning. EU-förslaget hotar att begränsa stora delar av bränsleförsörjningen i svensk fjärrvärme liksom utvecklingen av skogsbaserade biodrivmedel, anser de.
Enligt Svebio är det politiker från länder som själva är beroende av fossilbränslen som nu vill förhindra Sverige att använda förnybara biobränslen. Detta trots att våra biobränslen uppfyller miljökriterier som parlamentet tidigare enats om.
– Man föredrar att riset får ligga kvar i skogen, ruttna och avge koldioxid framför att använda avverkningsresterna för att ersätta kol, olja och gas i värmeverk och pannor och som råvara för nya biodrivmedel. Som klimatpolitik är detta obegripligt, säger Gustav Melin hos Svebio.
 
MJUKARE LINJE ÄN TIDIGARE
Förslaget som nu presenteras från EU är dock en mjukare linje än den som tidigare framförts. I en tidigare skrivelse ville man se ett totalstopp för att producera energi av primära skogsbränslen.
Miljöorganisationer och även partier med grön profil hade gärna sett större begränsningar.
– Från gröna gruppens perspektiv hade vi gärna sett ytterligare högre ambitioner, men vi tyckte i slutänden att vi kunde rösta ja till hela paketet. Under en övergångsperiod är det rimligt att vissa restprodukter från skogen kan klassas inom hållbarhetskriterierna, säger parlamentsledamoten Pär Holmgren, Miljöpartiet, till DN.
I flera länder driver miljörörelsen sedan en tid frågan om att skoglig bioenergi bör uteslutas ur EU:s förnybartdirektiv. Häromåret skrev 69 europeiska miljöorganisationer och renskötande samebyar ett öppet brev till EU-kommissionens ordförande. Där betonades att förbränning av biomassa inte är klimatneutralt och att man anser att bevarande av skogar är den bästa klimatlösningen.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Aska skyddar mot snytbagge

  Snytbaggar vill inte gnaga på skogsplantor som tagit upp ämnen från aska, visar ny forskning.
 • Annons
 • Tjäderärende prövas i Högsta domstolen

  Ett ärende rörande en avverkning som stoppades på grund av tjäder kommer att prövas av Högsta domstolen.
 • Klimatförändringar minskar kolbindning i regnskog

  ​​​​​​​Klimatförändringar kan minska regnskogens förmåga att binda koldioxid. Fotosyntesen i bladen fungerar sämre vid ökad hetta, enligt en ny avhandling från Göteborgs universitet.
 • Annons
 • Nytt nummer på gång!

  Vilken dag som helst får prenumeranterna SKOGEN 9/2022 i brevlådan – men redan nu finns nya numret tillgängligt i digital form. För både prenumeranter och alla andra. Temat den här månaden är Natur- och viltvård.
 • Forskarupptäckt kan göra träd torktåliga

  Vid studier av lignin gjorde forskare en upptäckt som kan användas för att göra träd mer motståndskraftiga mot torka.
 • Annons