”EU-förslag hotar svensk skogsindustri”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: iStock.
EU-förslag rörande markanvändning skulle minska de svenska avverkningarna i en omfattning som hotar en stor del av den svenska skogsindustrin, enligt Svebio.

Det är regelverket kring utsläpp och upptag vid markanvändning (LULUCF) som ses över. Enligt förslaget ska Sverige ha som mål att öka kolupptagningen fram till 2030. Idag ligger nettoupptagningen på 37 miljoner ton per år. Det föreslagna målet är på drygt 47 miljoner ton årligen. Eftersom det är svårt för andra sektorer att på kort sikt öka kolbindningen blir det skogen som får stå för ökningen. Det innebär att avverkningarna måste minskas med 16 procent, enligt Svebio som är en intresseorganisation för bioenergi.

Annons
Annons

– Förslaget i EU-parlamentet får dramatiska konsekvenser både för det svenska skogsbruket och skogsindustrin liksom för vår energiförsörjning. De politiker som stödjer detta förslag måste ärligt redovisa konsekvenserna för inkomster, sysselsättning och energiförsörjning. Tiotusentals anställda och hundratusentals skogsägare är berörda, säger vd Gustav Melin i ett pressmeddelande.

Svebio har också en annan farhåga, nämligen att ett annat mer långtgående förslag går igenom. Det kommer från huvudrapportören i miljöutskottet, den finske EU-parlamentarikern Ville Niinistö från den gröna gruppen. Hans förslag skulle ge ett svenskt LULUCF-mål på 64,1 miljoner ton koldioxid. Enligt Svebios beräkning skulle detta leda till att avverkningarna i svenskt skogsbruk måste minskas med minst 33 procent. Ett hårt slag mot den svenska ekonomin, poängterar man.

– Det är naturligtvis orimligt att svensk industri och svenska skogsägare som redan samlar stora mängder av Europas utsläpp i sin skog ska tvingas sluta bedriva klimatvänligt skogsbruk bara för att en del av EU:s länder ska kunna fortsätta använda fossil olja, kol och naturgas under många år framöver, säger Gustav Melin.

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Snart syns skogsbruket i storstäderna

  Med humor och sportreferenser vill kampanjen Skogslandslaget nå ut med kunskap om familjeskogsbruket till storstadsbor.
 • Annons
 • Forskare utvecklar fjärrstyrd markberedare

  En fjärrstyrd markberedare ska utvecklas av Skogforsk. Det finns flera anledningar till att man valt just en markberedningsmaskin.
 • Plockhuggare får skogspris

  Skogsägare Jan Bertilsson ställde om till hyggesfritt och anordnar kurser i ämnet. För det får han Naturskyddsföreningens skogspris.
 • Annons
 • Frivilligt avsatt areal oförändrad

  Arealen frivilligt avsatt skogsmark, cirka 1,3 miljoner hektar, var oförändrad 2021 jämfört med året innan.
 • Smittat frö kan förklara diplodia

  Skadliga svampar kan åka snålskjuts på frön och leva latent i värdväxter länge innan skador uppstår. Det kan vara förklaringen till utbrotten av tallsvampen diplodia på senare år, tror forskare vid SLU. Kunskapen ger hopp om metoder som kan stoppa skadegörare tidigt.
 • Annons