”EU-förslag hotar svensk energiförsörjning"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Avverkningsrester i form av grot, grenar och toppar. Foto: Bengt Ek.
De förslag om begränsningar av biobränslen som antagits av EU-parlamentet leder till onödigt höga fossila utsläpp och importberoende av olja och gas. Det skriver Svebio i en kommentar till revideringen av förnybartdirektivet.
Användningen av avverkningsrester som grenar och toppar, kasserad ved och röjningsved som biobränslen föreslås begränsas. Det skulle drabba Sveriges energiförsörjning och möjlighet att nå klimatmålen. Förslagen borde kastas i papperskorgen, anser Svebio (Svenska Bioenergiföreningen) som gjort en kartläggning av konsekvenserna.
– Åtgärden ger ingen miljönytta, men minskar möjligheterna att använda biobränslen som ersättning för fossila bränslen. Det finns ingen vetenskaplig grund för förslaget och det har inte gjorts några konsekvensanalyser, säger Gustav Melin, vd för Svebio, i ett pressmeddelande.
Han anser att nu existerande hållbarhetskriterier, både för flytande och fasta biobränslen, är väl fungerande.
– De garanterar miljö- och klimatnytta. Att utöver detta införa begränsningar för olika typer av biobränslen leder till onödigt höga utsläpp av fossil koldioxid och fortsatt högt beroende av importerad olja och gas i EU, säger han.
Förhandlingarna om revideringen av förnybartdirektivet har just inletts i EU.
– Vi är övertygade om att den nya svenska regeringen kommer att motarbeta detta förslag. Men de svenska politikerna måste även söka stöd hos andra EU-länder för att stoppa förslaget, som hotar viktiga delar av den svenska energiförsörjningen och de svenska klimatmålen, säger Gustav Melin.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Ny digital skogsbruksplan lanseras

  Virkesbörsen har utvecklat digitala skogsbruksplaner som uppdateras automatiskt.
 • Annons
 • ”Bjud in till produktionsskogen”

  LEDARE. Med temat Öppna skogen vill vi ta fasta på att det inte behöver finnas någon motsättning mellan att bedriva lönsam virkesproduktion och vara en välkomnande värd för olika skogsgäster, skriver Johan Larsson .
 • Rejält lönsamhetsfall för sågverken

  Från rekordvinster till nollresutat på bara några månader. Så beskriver Danske Bank läget för vissa sågverk.
 • Annons
 • Forskare utvinner el ur trä

  Kategorier: träforskning, KTH
  Forskare vid KTH har utvunnit elektricitet ur trä. Effekten är anmärkningsvärd, anser de.
 • Därför har vi räknat som vi gjort i SKA 22

  SKOGENdebatt, SKA 22 ger, i enlighet med regeringsupdpraget, ett slags avverkningstak under vilket marknaden kan agera. Men vi välkomnar fortsatta analyser av andra aktörer. Det menar Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen, apropå två tidigare debattartiklar om SKA 22.
 • Annons