”EU-direktiv blir orimligt för skogsbruket”

14 april 2016 DEBATT Världsnaturfonden WWF hävdar på SvD Debatt den tionde april att det är gripet ur luften att EU:s naturvårdsdirektiv skulle hindra skogsbruket i Sverige. Men en olycklig implementering av EU:s direktiv har gjort att skydd för fåglar och ett antal andra arter har fått orimliga konsekvenser i Sverige. Det hävdar Pia Pehrson och Ludvig Gustafson, Foyen Advokatfirma.


WWF hävdar att det är viktigt attt EU-direktiven får fullt genomslag i Sverige. Men de blandar äpplen och päron. Det är den svenska implementeringen av bakomliggande art- och habitatdirektiv liksom fågeldirektivet som är problematisk – inte EU-direktiven som sådana.

Exempelvis gör en bokstavlig tolkning av den svenska artskyddslagstiftngen att många av våra vanligaste fåglar ska skyddas, skriver Pia Pehrson och Ludvig Gustafson.

Läs deras replik i SvD

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb