EU-detaljer med stor påverkan

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto Stefan Örtenblad, SKOGENbild.
Om förslagen från EU blir verklighet kan svenska skogsägare tvingas reducera avverkningarna med 20 procent, en volym som överstiger Norges årliga avverkning, skriver Danske Bank i sitt senaste nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi har denna gång två teman. Det ena är hur EU-regleringar påverkar skogsbruket och skogsindustrin.

Annons
Annons

De skriver bland annat att till 2030 kommer Sverige att öka sin kolinlagring med 30 procent. Och det är skog och skogsprodukter som står för hela kolinlagringen.Trots det kommer EU med förslag som bara genom att skapa osäkerhet kan bli förödande för svenskt skogsbruk och investeringsviljan hos den kapitalstorka skogsindustrin. Det gör att klimatsmarta investeringar hotas, anser banken.
I rapporten uppmärksammas bland annat de kompletteringar till taxonomi (regler som ska klassa hållbarhet hos investeringar) som EU kom med i början av augusti.
”Här finns ett antal detaljrika förslag som drastiskt kan påverka nordiskt skogsbruk”, enligt Skog & Ekonomi.
 
Det gäller bland annat förslagen om att:
 
 • Skog där det inte skett avverkning på 60 år ska sparas för naturvård
 • Hyggesfritt skogsbruk ska eftersträvas
 • Inom varje skötselområde ska man eftersträva en jämn åldersstruktur med träd i alla åldrar från plantor till mogna och döda träd
 • Man ska spara minst 30 gamla evighetsträd per hektar
 • I skog som uppkommer genom plantering och sådd ska 20 procent avsättas för naturvård
 • Varje bestånd ska bestå av minst tre ninhemska trädslag 
Nyhetsrbevet andra tema handlar om sjunkande trävarupriser. Enligt det har coronaboomen vänt. Det senaste årets prisökningar på trävaror med i snitt 115 procent avtar alltså. Och i USA har priserna redan gått från extremnivåer till att bottna.
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Hjälp till att göra rutan säker

  Kör du skogsmaskin och har råkat ut för att säkerhetsrutan oväntat spricker? I så kan din erfarenhet bidra till att lösa ett mysterium - och minska risken för olyckor.
 • Annons
 • ”Prispress kan blåsa bort ungas framtidstro”

  SKOGENdebatt. Jag fick förfrågan om att skriva en krönika om ungas framtidstro inom skogsmaskinsbranschen. Sanningen är att den är ljus idag – men kan vara bortblåst i morgon. Det skriver Julia Björnfot, lärare på naturbruksgymnasium.
 • Arvsmassa hos granbarkborre kartlagd

  Forskare har lyckats kartlägga granbarkborrens hela arvsmassa. Det är ett viktigt steg mot effektiv, artspecifik bekämpning av skadegöraren.
 • Annons
 • Virkesmätning med AI får grönt ljus

  Kategorier: virkesmätning, Biometria, Asta
  Biometria inför nu AI som ett ordinarie inslag i virkesmätningen på vissa mottagningsplatser. På sikt leder det till sänkta kostnader för kunderna, uppger de.
 • Så stort är hyggesfritt skogsbruk

  För första gången har Skogsstyrelsen tagit fram statistik över hyggesfritt skogsbruk. Den visat att det bedrevs på 644 000 hektar förra året.
 • Annons