Etylenglykolen stoppas vid nyår

8 december 2011 Etylenglykol får inte användas i maskinernas kylsystem enligt PEFC Entreprenörsstandard. Förbudet börjar gälla redan vid årsskiftet. År 2012 är det med andra ord dags att tanka upp med exempelvis propylenglykol istället.

Etylenglykolen stoppas vid nyår

Redan för ett år sedan konstaterade SKOGEN att etylen skulle förbjudas. Nu har det hänt. Hög tid att skölja ur giftet ur systemet och tanka på med propylenglykol, helst färdigblandad för att undvika problem.

Nestorn och gurun på hydraulik Östen Thoresson, frontfigur i TSG Hydraulikgrupp, är nöjd med utvecklingen. Nästa angreppspunkt blir märkfärgen som också innehåller stora mängder av den numera förbjudna etylenglykolen.
– Kravspecifikationen på hela hydraulsystemen måste bli bättre. När det gäller kylvätska är det säkrast att köra färdigblandat   eftersom det alltid är kinkigt att blanda själv, det kan leda till sämre funktion och maskinskador, sade Östen Thoresson på TSG:s möte nyligen. Han har listat maskintillverkarnas ansvar för propylenglykol.

•    Hur är kylsystemet konstruerat, max viskositet 130 cSt.
•    Slang: Dimension, kvalité, längd, höjd.
•    Vattenfilter med pH-förbättrare.
•    Vattenkvalitet: Lite klor, lite kalk, inga salter, batterivatten är bra.
•    Glykolkvalitet vid fabrikspåfyllning.
•    Märkning av alla maskiner – grön plastbricka.
•    Bättre cirkulationspumpar.

Östen Thoressons käpphäst ”Ren hydraulik är A och O” pumpades ut samtidigt som det nya verktyget ESV lanserades. Det står för Effektiv-Säker-Verkstad. Ett 30-tal mätpunkter ska klassas och värderas och det handlar främst om utrustning, servicebilar, utbildning, hydraulik, elektronik, svetsning och slangtillverkning.
– Embryot är klart och poängbedömningen på varje punkt ska vara från sämst 1 till bäst 5. När enighet råder vilka kriterier som ska prioriteras och betygsättas ska det upp skyltar som anger ESV-värdet på varje verkstad och serviceställe, framhåller Östen Thoresson.

SKOGEN 11/11

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb