FÅNGAD.

Ett liv med skog – trots allt

21 mars 2017 Han började som skogshuggare, men tänkte inte ägna sitt yrkesliv åt skog. Nu exporterar jägmästaren Ulf Gabrielsson svenskt virke till Nordafrika och Mellanöstern.

Ett liv med skog – trots allt

Ulf Gabrielsson är sedan ett halvår tillbaka vd för företaget UNI4 Marketing som exporterar sågade trävaror till Mellanöstern och Nordafrika och som ägs gemensamt av SCA, Södra, Holmen och Martinsons.
Ulf är väl förankrad i skogs- och träbranschen.
– Min bror hade ett skogs­företag i Skåne i början på 1980-talet och då började jag hos honom och arbetade med motorsågen i två år. Egentligen såg jag databranschen som min framtid, men jag kom inte in på den utbildning jag tänkt.

Men äpplet faller konstigt nog inte långt från trädet. Och arvet vägde tungt. Ulf vistades ofta på sina morföräldrars skogsgård Mörtsjömåla utanför Oskarshamn. Farfar drev en såg i ­närheten och Ulfs pappa blev senare platschef på en flis­terminal utanför Ystad som bland annat importerade massaved från länderna kring Östersjön och tillverkade träflis.
– Efter mina år med motormanuellt arbete var det bara att inse att jag var såld för skogen och att det var där jag hörde hemma. Jag blev jägmästare i slutet av 1980-talet och hade väl tänkt mig den traditionella vägen som förvaltare, men blev intresserad av den affärsmässiga delen och valde inriktning på marknad.

Nu sysslar han alltså med affärer. Förutom i Sverige har det även blivit jobb i Polen, Lettland och Ryssland på olika sågverksföretag. Listan på arbetsplatser kan göras lång – Ikea, Varberg Timber, Derome, Dala Floda, Elof Hansson Trade. Erfaren­heten från den sistnämnda liknar dagens arbete på UNI4 ­Marketing.
Mellanöstern har varit en stor marknad för Sverige, men de senaste åren har vi tappat i framför allt Egypten. Exporten dit har legat på runt tio procent av hela Sveriges trävaruexport.
– Det har varit skakigt med hård konkurrens från bland annat Ryssland och Finland, men jag är optimist nu. Egypten verkar få ordning på sin ekonomi och exporten borde öka.
– Man ska komma ihåg att det är ett stort land med en ung befolkning och 90 miljoner invånare.

Så nu kan skogsägarna förvänta sig högre priser på furan?
– Det vill jag inte uttala mig om och dessutom är det inte alltid så att sågat på export följer råvarupriserna. Det har hänt på senare tid att sågad gran på världsmarknaden har högre priser än furan, men det är inte vanligt.

Du känner alltså ingen oro för den svenska trävaruexporten, trots Brexit och Donald Trumps negativa inställning till frihandel?
– Nej, glöm inte att behovet av trä är enormt. USA förbrukar 100 miljoner kubik per år och importen från Kanada är oerhört stor. Marginellt kanske balansen på virkesmarknaden påverkas i världen, men några stora förändringar tror jag inte på. 
– Tvärtom, Trump vill ju öka amerikanarnas konsumtion och då slipper Sverige konkurrensen från Kanada på övriga marknader.

Att ofta bila de 30 milen från hemmet i Stockholm till skogsgården i Mörtsjömåla verkar inte bekymra Ulf. Dels vill han jobba med röjning och plantering på gårdens 50 hektar skog, dels vill han jaga.
– Jakten är en stor hobby och jag kan välja mellan två jaktlag. Förutom det i Småland är jag också medlem i ett i närheten av sommarstugan i Horred utanför Varberg.

SKOGEN 2/2017

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb