Ett fåtal platser kvar till seminarium

14 januari 2010 I SkogsInitiativets (SI) kontakter med RECOFTC (The Center for People and Forests) i Bangkok, har dess chef Dr. Yam Malla erbjudit sig att komma förbi Stockholm den 20 januari för att hålla ett miniseminarium.

Temat blir: Community Forestry – Historical overview, changing perspectives, future challenges and opportunities
Presentationen kommer också att beröra skogsutvecklingen i Syd-Ost Asien, RECOFTC’s arbete i regionen och inom ramen för RRI (Rights & Resources Initiative) samt inte minst RECOFTC’s viktiga arbete med klimatfrågorna.

Tidpunkten blir 09.00 – 10.30 den 20 januari. Plats meddelas senare till dem som anmäler intresse om deltagande till SI på per@skogen.se

Som vanligt gäller först till kvarn. Platserna är begränsade.

Seminariet vänder sig främst till Sida-personal, konsulter, enskilda organisationer samt myndigheter och andra institutioner samt studenter.

För Er som inte känner Yam Malla följer här en kort resume´om honom:

“Yam Malla has over 25 years of work experience in the fields of natural resources, environment and rural development in Asia and Africa. He is the Executive Director of the Bangkok-based Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Prior to joining RECOFTC in November 2002, he was working for the University of Reading (UK) as a Lecturer and Director of Masters Program for Participatory Forest Management and Extension, and before that for Nepal-Australia Community Forestry Project as Rural Development Advisor. Yam has a BSc degree in Botany (India), a Diploma in Forestry (UK), Masters in Agriculture Extension (UK) and PhD in Social Forestry (Australia)”.

Vidare information om RECOFTC finns på: www.recoftc.org

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb